Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa
Sygnatura
Tytuł
Daty skrajne
Liczba stron
Sygn. dawna, uwagi
Skan
II.32.41

Rozkazy dowództwa Grupy „Północ”; wykazy imienne m. in. awansowe i odznaczeniowe członków Grupy „Północ”. K. 62 - Instrukcja o właściwościach Technicznych, sposobie działania czołgu - miny Goliata.

14.08-28.09.1944
79
62/53/22
 
II.32.42

Rozkazy, meldunki i raporty Zgrupowań „Chrobry” i „Chrobry II”; zarządzenie Komisarza Cywilnego m. st. Warszawy o wywieszeniu polskich flag i usuwaniu napisów niemieckich; meldunki sytuacyjne „Remigiusza” (NN) oficera informacyjnego Rejonu IV.

02.08-02.10.1944
160
62/53/23
 
II.32.43

Rozkaz regulujący funkcjonowanie Dowództwa „Warsztat”; wyciąg z rozkazu nr 30 Dowódcy Grupy „Koło”; przepustki i legitymacje znalezione przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w czasie prac przy zbiegu ulic Pięknej i Kruczej.

1944
15
62/53/636
 
II.32.44

Rozkaz dzienny nr 23 (29. 08.1944 r.) Zgrupowania kpt. „Kryski” (NN); dokument niemiecki dotyczący kapitulacji Żoliborza; zaświadczenie ppłk Jerzego Brońskiego dotyczące służby w Armii Krajowej i przyznania orderu „Virtuti Militari”; plan sytuacyjny posesji przy placu Kercelego.

1944
8
62/53/44 pt. 2
 
II.32.45

Regulamin dla pielęgniarek; książka chorych szpitala powstańczego przy ul. Konopczyńskiego 43; wykazy stanu chorych i udzielonej pomocy ambulatoryjnej; zapotrzebowanie na materiały sanitarne.

1944
45
62/53/30
 
II.32.46

Odezwa do żołnierzy Armii Krajowej Komendanta Obwodu płk „Andrzeja” (NN); meldunek nr 5 ppor. „Jeremiego” (NN). Na końcu teczki wpięto 3 opaski powstańcze.

1944
6
62/53/27 pt. 2
 
II.32.47

Listy odznaczonych Zgrupowań „Paweł” i „Leśnik”; poświadczenia zdolności do służby wystawione przez Szpital Ujazdowski.

1944
11
62/53/52 pt. 2
 
II.32.48

Ordre de Bataille. Podobwodu „Śródmieście - Południe” - stan końcowy; komunikat płk Iranka Osmeckiego (05. 08. 1944 r.) dotyczący zabójstw żołnierzy Armii Krajowej; kwestionariusz ramowy dla Ryszarda Jarmont - Krzywickiego.

1944
14
62/53/36 pt. 1
 
II.32.49

Korespondencja mjr Gromskiego do „Rejenta” (NN), „Sędziego” (NN) i por. Borodzicza.

02.08-23.09.1944
50
62/53/29
 
II.32.50

Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania punktu kasowego Kwatermistrzowi Komendy Okręgu Warszawskiego oraz protokół
o stanie kasy.

23.08.1944
5
62/53/2
 
II.32.51
Ulotki dotyczące akcji na „Pastę”.
1944
1
62/53/658
 
II.32.52

Plakat niemiecki w języku polskim dotyczący kapitulacji Powstania Warszawskiego.

1944
1
52/53/32
 
II.32.53

Wspomnienia dowódcy oddziału „Lewara” (NN) dotyczące zdobycia Komendy Policji, Matki Wielowiejskiej dotyczące martyrologii S.S. Sakramentek w czasie Powstania Warszawskiego, Władysława Ciemińskiego, Stanisławy Święcickiej i ks. Tomasza Roztworowskiego.

1944
84
62/53/46, 62/53/47
 
II.32.54

Wspomnienia Stanisława Trembińskiego ps. „Brzytwa”, dyr. Skibińskiego ps. „Cubryna”, Zdzisława Kwiecińskiego ps. „Skuliga”, Feliksa Widelskiego ps. „Lis”, Stanisława Lutka ps. „Stary” dotyczące walk w Elektrowni.

1944
98
62/53/48, 62/53/49
 
II.32.55

Relacje Tadeusza Perdzyńskiego, Zdzisława Wojciechowskiego, Józefa Zając - Nowakowskiego.

1944
108
62/53/50, 62/53/51
 
II.32.56

Pamiętnik gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego z okresu Powstania Warszawskiego.

1944
45
62/53/34
 
II.32.57

Informacja o udziale głuchoniemych w Powstaniu Warszawskim; relacje Jerzego Obryckiego i Jana Kulpińskiego dotyczące zdobycia gmachu YMCA.

1944
16
62/53/24
 
II.32.58

Wspomnienia Zbigniewa Idźkiewicza, Feliksa Rokickiego, Adama Malewskiego i anonimowy opis Warszawy w czasie Powstania.

1944
19
62/53/36 pt. 2
 
II.32.59

Wspomnienia Ciechanowskiego dotyczące pracy rusznikarni w okresie Powstania Warszawskiego, Kazimierza Sabały, Wacława Nowakowskiego, Ryszarda Kobylańskiego, ks. Michała Kliszki dotyczące losów Katedry św. Jana podczas Powstania, inż. Odrowąż - Pieniążka i Jana Zdziebłowskiego z batalionu „Wigry”.

1944
39
62/53/40 pt. 1
 
II.32.60
Wspomnienia Hanny Walewskiej.
1944
8
62/53/15 pt. 2
 
II.32.61

Relacje i wspomnienia: Stanisława Lubelskiego, Andrzeja Bobrowskiego, Rafała Warskiego, „Leny” (NN), „Spokojnego” (NN), Henryka Świątkiewicza, Wojciecha Ochalskiego, Stanisława Pawlaka, „Wacha” (NN), „Korczaka” (NN), „Lota” (NN), nieznanej sanitariuszki, kpt. „Bagiele” (NN), ks. T. Roztworowskiego; wspomnienia dotyczące „Jeremiego” (NN) jego siostry Krystyny.

1944
90
62/53/44 pt. 1
 
II.32.62

Wspomnienia Bronisławy Lipskiej, Witolda de Nisau, Romana Dawidowskiego; dziennik nieznanej staruszki z pierwszego tygodnia Powstania; pamiętnik nieznanego powstańca znaleziony przy ul. Królewskiej.

1944
153
62/53/38, 62/53/39
 
II.32.63

Relacje Andrzeja Bobrowskiego i Stanisława Pawlaka.

1944
13
62/53/45
 
II.32.64
Relacja Władysława Romana.
1944
33
62/53/54, 62/53/55
 
II.32.65

Relacje żołnierzy Zgrupowania „Leśnik”: Włodzimierza Kozakiewicza, Jerzego Żeglińskiego i jedna anonimowa.

1944
85
62/53/37
 
II.32.66

Wspomnienia i relacje: Zbigniewa Borsuka, płk Brońskiego, Eugeniusza Mroziewicza ps. „Janek”, mjr Adama Malewskiego ps. „ Jastrzębiec”, plut. Mariana Rozułanskiego ps. „Biały”, Jana Makowieckiego ps. „Platon”, Wawrzyńca Żelazko (3 oddział Straży Ogniowej przy ul. Polnej), Stefana Suchonosa, ppor. Zbigniewa Idźkowskiego ps. „Andrzej”, dr Ostaszewskiego, Franciszka Wyganowskiego, Rutkowskiego, Mariana Jasińskiego, Marcelego Truszewskiego, Zbigniewa Niemirowicza, Aleksandra Bosaka, Edwarda Grossa, Franciszka Godlewskiego, sierż. Tadeusza Basiaka ps. „Jesion”, sierż. pchor. Stanisława Kozłowskiego ps. „Grot”, ppor. Bronisława Wanata (obrona Ratusza), inż.. Odrowąż - Pieniążka, Mieczysława Chyżyńskiego, Kazimierza Sabały.

1944
174
62/53/52 pt. 1
 
II.32.67

Wspomnienia i relacje ks. Michała Kliszki dotyczące losów Katedry św. Jana podczas Powstania Warszawskiego, J. Wielgusa i Bogusława Kaufmana (dotyczące Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych), Wacława Nowakowskiego, Ryszarda Kobylińskiego ps. „Czarny”.

1944
59
62/53/41
 
II.32.68

Dziennik z Powstania Warszawskiego - autor nieznany.

22.08-19.09.1944
13
62/53/31
 
II.32.69

Dziennik z okresu pierwszego tygodnia Powstania Warszawskiego, prawdopodobnie ks. A. Radziwiłłowej; list ks. Izabelli Radziwiłłowej.

1944
11
62/53/57a
 
II.32.70

Powstanie Warszawskie na Czerniakowie: informacje dotyczące Wisły i rejonu Wisły na odcinku Kępa Radwanowska - Dziekanów Polski; Wykaz imienny żołnierzy 535 plutonu Armii Krajowej „Słowaków” (Zgrupowanie „Kryski”); relacje: Mirosława Iringha (dowódca „Słowaków”), Bolesława Karasia (dotyczące wypadu zwiadu 4 Dywizji Piechoty - 08.12.1944 r.), mjr Olechowicza i kpt. Załuskiego (dotyczący walk 9 pp na Przyczółku Czerniakowskim); protokół przesłuchania świadka Piotra Załęskiego.

1944-1947
92
62/53/42, 62/53/43
 
II.32.71

Artykuł z „Polski Niepodległej” pt. „Zdobycie Komendy Policji" oraz list Antoniego Hellmanna dotyczący jego udziału w akcji na Komendę Policji Niemieckiej.

23.02.1947
21
62/53/35
 
II.32.72

Opracowanie Władysława Bieńskiego „Powstanie Warszawskie i zdobycie Warszawy 1944 - 1945”; notatka „Bagskiego” (NN) dotycząca historii konspiracyjnego arsenału na Żoliborzu; korespondencja dotycząca wydania książki S. Podlewskiego „Przemarsz przez Piekło”.

1945-1947
61
62/53/53, 62/53/27 pt. 3
 
II.32.73

Anonimowe opracowanie dotyczące Powstania Warszawskiego.

1945
22
62/53/11 pt. 1
 
II.32.74

Opis przebiegu Powstania Warszawskiego na Nowym Bródnie, Targówku i Pelcowiźnie.

1944
8
62/53/26
 
II.32.75

Opracowanie kpt. „Szymona” (NN), dowódcy VIII Rejonu pt. „Działania powstańcze VIII Rejonu Powiatu Warszawskiego Armii Krajowej w sierpniu i wrześniu 1944 r.”

1944
74
62/53/28
 
II.32.76

Opis przebiegu Powstania Warszawskiego na Mokotowie; artykuły dotyczące pułku „Baszta” oraz ekshumacji poległych powstańców.

1944-1946
31
62/53/25
 
II.32.77

Opracowanie dotyczące Zgrupowania „Radosław” i Oddziału Powstańczego „Szturmówka Napoleona”; dokumenty personalne dotyczące ekshumacji żołnierzy Zgrupowania „Żywiciel”.

1944
32
62/53/52 pt. 3
 
II.32.78

Notatka dotycząca historii 104 Kompanii Syndykalistów i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w okresie Powstania.

1944
37
62/53/40 pt. 2
 
II.32.79

Ankieta do przesłuchania gen. Ericha von dem Bacha, dowódcy wojsk niemieckich działających przeciw powstańcom oraz odpowiedzi na pytania.

b. d.
21
62/53/33
 
 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.