Zbiory fotograficzne

Zbiory fotograficzne CAW liczą ok. 130 tys. zdjęć zebranych w kolekcjach tematycznych i albumach. Ponadto duża część dokumentacji fotograficznej stanowiącej zasób CAW znajduje się w zespołach akt jednostek wojskowych, aktach personalnych i odznaczeniowych.

Fotografie znajdujące się w zasobie CAW zaczęto gromadzić bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, gdy w 1919 r. powołano Archiwum Kliszowe i Filmowe przy sekcji 4 (historyczno-wojskowej) Oddziału VII Sztabu Generalnego. Archiwum to zapoczątkowało gromadzenie zbiorów fotograficznych pochodzących m.in. z Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, Polskiego Archiwum Wojennego w Krakowie, Archiwum Legionów Polskich, a także od osób prywatnych. Zbiory te dokumentowały działalność władz zaborczych i okupacyjnych oraz polskich formacji wojskowych z okresu I wojny światowej. Działalność tę kontynuowało następnie Archiwum Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego.

Największy wkład w gromadzenie i opracowywanie zbiorów fotograficznych miało Archiwum Fotografii i Filmów Wojskowych utworzone w 1930 r. przy Wojskowym Biurze Historycznym na wniosek gen. bryg. Juliana Stachiewicza. Zadaniem tego archiwum było gromadzenie i konserwacja fotografii oraz filmów związanych z walkami o niepodległość Polski.

Do wybuchu drugiej wojny światowej fotografie były w dużej mierze rozproszone w różnych instytucjach i u osób prywatnych. W początkowym okresie wojny część zbiorów uległa zniszczeniu bądź została zagubiona w czasie ewakuacji. Znaczną liczbę fotografii Niemcy wywieźli do Gdańska-Oliwy, gdzie częściowo spłonęły podczas bombardowania. Ocalały fragment przedwojennych zbiorów fotograficznych po wojnie znalazł się w zasobie archiwalnym CAW.

Zbiory fotograficzne CAW wstępnie uporządkowano, podzielono na kolekcje tematyczne i częściowo zewidencjonowano. Fotografie znajdujące się w zasobie są sukcesywnie opracowywane. Przy ich porządkowaniu przyjęto układ rzeczowo-chronologiczny i alfabetyczny. Dla opracowanych kolekcji sporządzane są inwentarze książkowe z wglądówkami. Poszczególne grupy tematyczne nie są zamknięte w związku z możliwym dopływem zdjęć.

 

 1. Unia Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Niepodległościowej, kolekcja nr 2
 2. Organizacja młodzieżowa "Przyszłość" ("Pet"), kolekcja nr 3
 3. Organizacja Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie", kolekcja nr 4
 4. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", kolekcja nr 5
 5. Związek Walki Czynnej, kolekcja nr 9
 6. Polskie Drużyny Strzeleckie, kolekcja nr 10
 7. Związek Strzelecki, kolekcja nr 11
 8. Drużyny Bartoszowe, kolekcja nr 12
 9. Towarzystwo Szkół Ludowych, kolekcja nr 7
 10. Polska Partia Socjalistyczna, kolekcja nr 8
 11. Legiony Polskie, kolekcja nr 13
 12. Polska Siła Zbrojna, kolekcja nr 14
 13. I wojna światowa, kolekcja nr 15
 14. Internowani, kolekcja nr 16
 15. Polska Organizacja Wojskowa, kolekcja nr 18
 16. Wojsko Polskie na Wschodzie, kolekcja nr 19
 17. Armia generała Hallera, kolekcja nr 20
 18. Tymczasowa Rada Stanu, kolekcja nr 17
 19. II Rzeczpospolita - parlament, rządy, kolekcja nr 21
 20. Powstania Śląskie, kolekcja nr 22
 21. Powstanie Wielkopolskie, kolekcja nr 23
 22. Wojna polsko-ukraińska, kolekcja nr 24
 23. Wojna polsko-bolszewicka, kolekcja nr 25
 24. Wkroczenie wojsk polskich na Śląsk, kolekcja nr 26
 25. Plebiscyt na Warmii i Mazurach, kolekcja nr 27
 26. Odzyskanie Pomorza, kolekcja nr 28
 27. Litwa Środkowa, kolekcja nr 29
 28. Śląsk Cieszyński i Zaolzie, kolekcja nr 61
 29. Oddział II Sztabu Generalnego, kolekcja nr 30
 30. Policja Państwowa, kolekcja nr 57
 31. Przewrót majowy 1926 r., kolekcja nr 60
 32. Zdjęcia grupowe, kolekcja nr 73
 33. Granica polsko-węgierska, kolekcja nr 62
 34. Harcerstwo, kolekcja nr 6
 35. Sport - zawody, kolekcja nr 59
 36. Architektura i sztuka, kolekcja nr 76
 37. Klęski żywiołowe, katastrofy, kolekcja nr 79
 38. Przysposobienie Wojskowe, kolekcja nr 51
 39. Organizacja "Związek Strzelecki", kolekcja nr 53
 40. Junackie Hufce Pracy, kolekcja nr 54
 41. Sztandary, medale, odznaki, mundury, kolekcja nr 31
 42. Piechota, kolekcja nr 32
 43. Uzbrojenie piechoty, kolekcja nr 33
 44. Kawaleria, kolekcja nr 34
 45. Artyleria, kolekcja nr 35
 46. Saperzy, kolekcja nr 36
 47. Łączność, kolekcja nr 37
 48. Marynarka Wojenna, kolekcja nr 38
 49. Broń pancerna i wojska zmotoryzowane, kolekcja nr 39
 50. Lotnictwo, kolekcja nr 40
 51. Służba sanitarna, kolekcja nr 41
 52. Wojska kolejowe, kolekcja nr 42
 53. Tabory, kolekcja nr 43
 54. Uzbrojenie i sprzęt polski, kolekcja nr 44
 55. Uzbrojenie i sprzęt obcy, kolekcja nr 45
 56. Przemysł zbrojeniowy, kolekcja nr 46
 57. Obiekty wojskowe, kolekcja nr 49
 58. Sprzęt kwaterunkowy i intendentura, kolekcja nr 50
 59. Korpus Ochrony Pogranicza, kolekcja nr 52
 60. Pociągi pancerne, kolekcja nr 55
 61. Żandarmeria, kolekcja nr 64
 62. Szkolnictwo wojskowe, kolekcja nr 47
 63. Wojskowe Biuro Historyczne, kolekcja nr 48
 64. Centralne Archiwum Wojskowe, kolekcja nr 149
 65. Stanisław Wojciechowski, kolekcja nr 65
 66. Józef Piłsudski, kolekcja nr 66
 67. Gabriel Narutowicz, kolekcja nr 67
 68. Edward Śmigły-Rydz, kolekcja nr 68
 69. Ignacy Mościcki, kolekcja nr 70
 70. Leopold Lis-Kula, kolekcja nr 71
 71. Grób Nieznanego Żołnierza, kolekcja nr 56
 72. Wizyty gości zagranicznych, kolekcja nr 58
 73. Uroczystości, kolekcja nr 72
 74. Konferencje międzynarodowe, kolekcja nr 143
 75. Powstania narodowe, kolekcja nr 1
 76. Cmentarze, pogrzeby, kolekcja nr 74
 77. Pomniki, kolekcja nr 75
 78. Podobizny, kolekcja nr 77
 79. Kampania wrześniowa 1939 r., kolekcja nr 63
 80. 2 Dywizja Strzelców Pieszych, kolekcja nr 141
 81. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, kolekcja nr 142
 82. Obozy jenieckie, kolekcja nr 144
 83. Okupacja - Generalne Gubernatorstwo, kolekcja nr 145
 84. Powstanie Warszawskie, kolekcja nr 146
 85. Zgrupowanie "Jeleń", kolekcja nr 147
 86. Ludowe Wojsko Polskie, kolekcja nr 148
 87. Grupa kolekcji "Państwa Obce", kolekcje nr 80-140
 88. Legiony Polskie, albumy nr 1-44, 69, 150
 89. I wojna światowa, albumy nr 45-54, 58
 90. Wojna polsko-bolszewicka, albumy nr 59-62
 91. II wojna światowa, albumy nr 179, 184,199
 92. 2 Dywizja Strzelców Pieszych, albumy nr 180-183
 93. Organizacje młodzieżowe, albumy nr 79, 80
 94. Grób Nieznanego Żołnierza, albumy nr 66, 67
 95. Ludowe Wojsko Polskie, album nr 185
 96. Rumunia, albumy nr 151, 191, 192
 97. Piechota, albumy nr 101-105, 197, 213
 98. Artyleria, albumy nr 106-112
 99. Marynarka Wojenna, albumy nr 114-117, 119
 100. Saperzy, albumy nr 120-134, 210, 211
 101. Lotnictwo, albumy nr 135, 136, 138, 196, 212
 102. Sprzęt i uzbrojenie (polskie i obce), albumy nr 86-98, 118, 164, 201, 202, 214
 103. Korpus Ochrony Pogranicza, albumy nr 139, 140
 104. Józef Piłsudski, album nr 141-146, 148, 206, 207
 105. Edward Śmigły-Rydz, album nr 147, 149
 106. Edmund Stanisław Knoll-Kownacki, album nr 152-153
 107. Wojciech Jaruzelski, albumy nr 187-190, 193-195
 108. Fotografie portretowe, album nr 208
 109. Szkolnictwo wojskowe, albumy nr 72, 81-85, 204-205
 110. Harcerstwo, albumy nr 55-57
 111. Obozy wypoczynkowe, albumy nr 158-163
 112. Junackie Hufce Pracy, albumy nr 167-178
 113. Hiszpania, album nr 203
 114. Wojskowe instytucje kulturalno-oświatowe, albumy nr 70-71, 75-78, 216-217
 115. Polski Czerwony Krzyż, album nr 100
 116. Uroczystości, albumy nr 64-65, 113, 154
 117. Sport, albumy nr 165-166
 118. Varia, albumy nr 63, 99, 155-157, 198
 119. Zbiory ikonograficzne
 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.