Centralne Archiwum Wojskowe należy do wojskowej sieci archiwalnej, w której przechowywana jest dokumentacja wytworzona przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez inne urzędy państwowe. Zasób CAW sięga XX wieku.


Całość zasobu zaprezentowano w jedenastu częściach. Pierwsze cztery odwołują się do aktualnego podziału zasobu Archiwum na cztery historyczne działy, kolejne omawiają kolekcje sztucznie utworzone (dostępne w menu bocznym):

 1. Materiały archiwalne z lat 1908-1939
 2. Materiały archiwalne z okresu II wojny światowej
 3. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 1943-1945
 4. Archiwalia Wojska Polskiego po 1945 r.
 5. Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej
 6. Akta Personalne i Odznaczeniowe
 7. Zbiory fotograficzne
 8. Zbiory kartograficzne
 9. Kolekcja regulaminów, instrukcji i aktów prawnych
 10. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 1943-2012 - nieopracowane
 11. Kolekcja Akt Wojskowego Biura Badań Historycznych