Zasady udostępniania

Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych powinna zapoznać się z REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA AKT a następnie złożyć ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA ZASOBU ARCHIWALNEGO zawierające cel badań oraz zakres tematyczny i chronologiczny poszukiwanych akt, dołączając do niego pismo polecające z instytucji, uczelni, organizacji społecznej itp. zlecającej pracę naukową.

Korespondencję w formie elektronicznej dotyczącą udostępniania materiałów archiwalnych prosimy kierować wyłącznie na adres awo@ron.mil.pl.

Materiały archiwalne zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową udostępnia się na podstawie pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

Materiały archiwalne udostępniane są na podstawie czytelnie wypełnionych zamówień (REWERSÓW), złożonych w Archiwum przez użytkownika osobiście lub za pośrednictwem poczty, faksu oraz e-maila na adres awo.pracownia@ron.mil.pl.

Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówień wyszukiwane są przez użytkownika samodzielnie. Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią dostępne w Archiwum środki ewidencyjno-informacyjne.

Na życzenie korzystającego, po uzyskaniu zgody Dyrektora AWO, Archiwum wykonuje odpłatnie kopie wybranych materiałów archiwalnych, według opłat w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Zasób AWO podlega ochronie prawno-autorskiej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i ich wykorzystanie jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie określonym przez CAW lub inny uprawniony podmiot, lub też stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wykorzystanie w publikacjach lub środkach masowego przekazu reprodukcji materiałów pochodzących z zasobu AWO wymaga uzyskania zgody dyrektora Archiwum oraz podania źródła ich pochodzenia.

Każde powołanie się na archiwalia należące do zasobu AWO musi zostać odnotowane przez podanie prawidłowej sygnatury. Zgodnie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych, cytowane fragmentów wstępów do inwentarzy również wymaga umieszczenia odpowiedniej informacji w przypisie.

Dobrą praktyką jest przekazywanie do biblioteki AWO jednego egzemplarza opracowania, które w części lub całości powstało na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w AWO.

AWO, na uzasadniony wniosek osoby fizycznej lub prawnej, wykonuje kwerendy (poszukiwania archiwalne) do celów prawno-administracyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji KWEREND, WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ itp. znajdują się w zakładce SPRAWY POŚWIADCZENIOWE.

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.