Zasady korzystania z zasobu

Kto może korzystać z materiałów archiwalnych?

Materiały archiwalne udostępniane są każdemu, kto się o to zwróci, chyba że zachodzą określone w przepisach prawnych przesłanki do odmowy udostępnienia. Tylko w wyjątkowych przypadkach dyrektor archiwum może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych, jeżeli:

  •     ich udostępnienie mogłoby naruszyć prawnie chronione interesy państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli (np. zawierają chronione dane osobowe lub informacje naruszające dobra osobiste),
  •     ich udostępnienie mogłoby naruszyć tajemnice ustawowo chronione (państwową, służbową, zawodową),
  •     ich stan fizyczny nie pozwala na udostępnienie.

 

W jaki sposób są udostępniane akta?

Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie w Pracowni Naukowej. Oryginalne akta udostępniane są tylko na miejscu, nie można ich wypożyczać ani wynosić poza teren czytelni.

Materiały, z których wykonano kopie użytkowe (mikrofilmy lub skany), są udostępnianie w postaci tych kopii, a nie oryginałów.

Z przeglądanych materiałów archiwalnych można sporządzać notatki przy pomocy ołówka lub laptopa (każde miejsce dla użytkownika jest wyposażone w gniazdko 230V) oraz samodzielnie wykonywać kopie. Z akt można również zamówić kserokopie, skany lub fotografie cyfrowe, wypełniając odpowiedni formularz (kserofotoskan). Ich wykonanie podlega opłatom na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych. Płatność za wykonane zlecenie wymagana jest przed wydaniem zainteresowanemu zamówionych reprodukcji. 

Samodzielnie wykonane kopie mogą być używane wyłącznie w sposób niesprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.

Samodzielne kopiowanie może być prowadzone wyłącznie przy użyciu analogowego lub cyfrowego aparatu fotograficznego, w świetle zastanym bez użycia lamp błyskowych, „z ręki” (bez użycia statywu), z wyłączonym dźwiękiem migawki. Wykorzystanie do kopiowania innych urządzeń, np. skanerów ręcznych, przenośnych skanerów płaskich czy kserokopiarek jest niedozwolone.

Fotografie mogą być wykonywane jedynie na wyznaczonych stanowiskach w Pracowni Naukowej. Obiekty nie mogą być przenoszone przez użytkownika poza pracownię.

Fotografowane obiekty muszą być ułożone tak jak do bezpośredniej lektury, tzn. na podkładkach, pulpitach itp. Nie jest dopuszczalne dodatkowe dociskanie, rozprasowywanie, obciążanie pofalowanych lub trudno otwierających się obiektów w celu uzyskania lepszej reprodukcji.

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do akt?

1. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

Osoba chcąca skorzystać z akt powinna złożyć Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Formularz można wypełnić w Pracowni Informacji Naukowej lub wcześniej przesłać e-mailem (wbh.informacja@ron.mil.pl) lub pocztą tradycyjną (Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa).

Osoby niebędące obywatelami Polski wypełniają dodatkowo załącznik do Zgłoszenia o udostępnienie materiałów archiwalnych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

O uzyskaniu zgody na korzystanie z materiałów archiwalnych pracownicy Archiwum informują użytkowników wysyłając pismo lub mail.

2. Rewersy

Zamówienia na poszczególne jednostki aktowe można składać wypełniając rewers:

  •     na miejscu w Pracowni,
  •     przesyłając wypełniony rewers pocztą elektroniczną na adres: wbh.pracownia@ron.mil.pl

Terminy realizacji rewersów

Czas realizacji rewersu zależy od terminu jego złożenia. Materiały wymagające przygotowania do udostępnienia (spaginowania, zabiegów konserwatorskich itp.) udostępniane są w terminie umożliwiającym wykonanie tych prac, wyznaczonym przez obsługę Pracowni Naukowej.

 Szczegółowe zasady udostępniania okreśła Regulamin Pracowni Naukowej.

 

Jak wyszukać interesujące mnie dokumenty?

Obsługa Pracowni udziela ogólnych informacji o zasobie Archiwum i dostępnych pomocach ewidencyjnych. Poszukiwania można częściowo przeprowadzić korzystając z elektronicznej wyszukiwarki zasobu.

Jakie materiały archiwalne można uzyskać bez konieczności wizyty w Archiwum?

Kopie całych jednostek archiwalnych akt personalnych z kolekcji wymienionych w par. 6 pkt. 6 Regulaminu*, których sygnatury dostępne są w wyszukiwarce na stronie internetowej WBH, można uzyskać bez konieczności wizyty w Archiwum, na podstawie ważnego Zgłoszenia oraz poprawnie wypełnionego rewersu i zlecenia na odpłatne wykonanie usługi reprografii (Załączniki Nr 1, 4, 5, 6 do Regulaminu).

Powyższe formularze należy wypełnić w Wordzie  (z klawiatury), wydrukować, podpisać, zeskanować i przysłać na adres wbh.pracownia@ron.mil.pl. Koszt jest ustalany na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. i wyliczany jest po wykonaniu usługi.

Po wykonaniu usługi zamawiający otrzyma e-mail z poleceniem zapłaty, następnie po uregulowaniu należności zlecenie skan na płycie CD bądź DVD lub kserokopie wraz z fakturą zostanie przesłane pocztą na wskazany adres. Nie wysyłamy kopii dokumentów pocztą elektroniczną.

Przy wypełnianiu rewersów w przypadku akt personalnych i odznaczeniowych nazwą zespołu jest Nazwisko i imię oraz data urodzenia osoby, której dotyczą akta, dalej sygnatura, nazwisko i imię zamawiającego, data zamówienia, podpis zamawiającego. Sygnatury, które nie są wpisane do bazy ustala się na podstawie skanów kartoteki w zależności od rodzaju akt:  akta personalne – numer z karty poprzedzony literami AP, akta odznaczeniowe – skrót nazwy odznaczenia oraz oznaczenia cyfrowe z karty (w przypadku Krzyża i Medalu Niepodległości skrót KN lub MN i data zarządzenia Prezydenta RP, odrzucone wnioski – skrót: Odrzuc. oraz data z pieczątki. W części B rewersu powtarzamy to co w części A. Rewersy należy wypełnić na każdą jednostkę archiwalną oddzielnie. Podobnie w zleceniu na reprodukcję w przypadku akt personalnych oprócz sygnatury podajemy imię i nazwisko osoby, której dotyczy teczka. W polu opis dokumentu proszę wpisać „całość”.

 

* Dotyczy to następujących kolekcji: Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, Kolekcja Generałów i Osobistości, Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich, Kolekcja akt żołnierzy zarejestrowanych w Rejonowych Komendach Uzupełnień, karty ewidencyjne żołnierzy zarejestrowanych w punktach poborowych Sielce, Sumy i Żytomierz, osadnicy wojskowi na ziemiach wschodnich II RP, Albumy absolwentów WSzWoj., Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych z lat 1918-1939, Akt Ujawnionych Członków Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, Akt Żołnierzy Polskich Powracających z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz akt personalnych z Kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej.

 

 

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.