Zasady korzystania z zasobu

Kto może korzystać z materiałów archiwalnych?

Materiały archiwalne udostępniane są każdemu, kto się o to zwróci, chyba że zachodzą określone w przepisach prawnych przesłanki do odmowy udostępnienia. Tylko w wyjątkowych przypadkach dyrektor archiwum może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych, jeżeli:

  •     ich udostępnienie mogłoby naruszyć prawnie chronione interesy państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli (np. zawierają chronione dane osobowe lub informacje naruszające dobra osobiste),
  •     ich udostępnienie mogłoby naruszyć tajemnice ustawowo chronione (państwową, służbową, zawodową),
  •     ich stan fizyczny nie pozwala na udostępnienie.

Ponadto materiały archiwalne, od wytworzenia których nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępniane w trybie określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępnia materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, na pisemny wniosek o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Historycznego.

 

W jaki sposób są udostępniane akta?

Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie w Pracowni Naukowej. Oryginalne akta udostępniane są tylko na miejscu, nie można ich wypożyczać ani wynosić poza teren czytelni.

Materiały, z których wykonano kopie użytkowe (mikrofilmy lub skany), są udostępnianie w postaci tych kopii, a nie oryginałów.

Z przeglądanych materiałów archiwalnych można sporządzać notatki przy pomocy ołówka lub laptopa (każde miejsce dla użytkownika jest wyposażone w gniazdko 230V) oraz samodzielnie wykonywać kopie. Z akt można również zamówić skany lub fotografie cyfrowe. Ich wykonanie podlega opłatom na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych. Samodzielne kopiowanie jest dopuszczalne w odniesieniu do materiałów archiwalnych i ich kopii stanowiących zasób Centralnego Archiwum Wojskowego.

Samodzielnie wykonane kopie mogą być używane wyłącznie w sposób niesprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.

Samodzielne kopiowanie może być prowadzone wyłącznie przy użyciu analogowego lub cyfrowego aparatu fotograficznego, w świetle zastanym bez użycia lamp błyskowych, „z ręki” (bez użycia statywu), z wyłączonym dźwiękiem migawki. Wykorzystanie do kopiowania innych urządzeń, np. skanerów ręcznych, przenośnych skanerów płaskich czy kserokopiarek jest niedozwolone.

Fotografie mogą być wykonywane jedynie na wyznaczonych stanowiskach w pracowni naukowej. Obiekty nie mogą być przenoszone przez użytkownika poza pracownię.

Fotografowane obiekty muszą być ułożone tak jak do bezpośredniej lektury, tzn. na podkładkach, pulpitach itp. Nie jest dopuszczalne dodatkowe dociskanie, rozprasowywanie, obciążanie pofalowanych lub trudno otwierających się obiektów w celu uzyskania lepszej reprodukcji.

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do akt?

1. Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

Osoba chcąca skorzystać z akt powinna złożyć Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego [link do formularza]. Formularz można wypełnić w Pracowni Informacji Naukowej lub wcześniej przesłać e-mailem [wbh.informacja@ron.mil.pl] lub pocztą tradycyjną [Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa].

Osoby niebędące obywatelami Polski wypełniają dodatkowo załącznik do Zgłoszenia o udostępnienie materiałów archiwalnych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego [link do formularza].

Udostępnienie materiałów archiwalnych, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat wymaga pisemnego wniosku o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych [link do formularza].

O uzyskaniu zgody na korzystanie z materiałów archiwalnych pracownicy Archiwum informują użytkowników wysyłając pismo lub mail.

2. Rewersy

Zamówienia na poszczególne jednostki aktowe można składać:

  •     na miejscu w Pracowni, wypełniając rewers
  •     przesyłając wypełniony rewers pocztą elektroniczną: wbh.pracownia@ron.mil.pl

Terminy realizacji rewersów

Czas realizacji rewersu zależy od terminu jego złożenia. Materiały wymagające przygotowana do udostępnienia (spaginowania, zabiegów konserwatorskich itp.) udostępniane są w terminie umożliwiającym wykonanie tych prac, wyznaczonym przez obsługę Pracowni Naukowej.

 

Jak wyszukać interesujące mnie dokumenty?

Po otrzymaniu informacji o uzyskanej zgodzie należy zgłosić się do Pracowni Informacji Naukowej aby wypisać rewersy (zamówienia) na jednostki aktowe.

W Pracowni Informacji Naukowej swoje badanie prowadzisz samodzielnie.

Obsługa Pracowni udzieli Ci ogólnych informacji o zasobie Archiwum i dostępnych pomocach ewidencyjnych, ale to Ty musisz odnaleźć interesujące Cię dokumenty.

- Regulamin Pracowni Naukowej

Uwaga! Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura Historycznego.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura Historycznego [link]

- Kopiowanie materiałów archiwalnych

    W czasie korzystania z archiwaliów w Pracowni Naukowej można wykonać nieodpłatnie ich kopie własnym aparatem fotograficznym, o ile przeznaczone będą do osobistego niekomercyjnego użytku. Ze względu na bezpieczeństwo materiałów niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej i manipulowanie archiwaliami inne niż wynikające ze zwykłego korzystania. Kopiowanie powinno odbywać się również w taki w sposób, żeby nie zakłócać pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywu).
    Podczas wizyty w Pracowni Naukowej wykonanie kopii można też zlecić Archiwum, w ramach odpłatnej usługi, wypełniając odpowiedni formularz [ksero] [foto] [skan]. Płatność za wykonane zlecenie wymagana jest przed wydaniem zainteresowanemu zamówionych reprodukcji.


 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.