ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ KONSERWACJI PRÓŻNIOWEJ KOMORY FUMIGACYJNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ DOSTARCZENIEM MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, tel. 261-892-338, fax 261-892-320

działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72, zwanego w dalszej części zapytania WBH.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Jednostce Wojskowej Nr 3964 o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzanie stałych przeglądów technicznych oraz  konserwacji próżniowej komory fumigacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do dezynfekcji archiwaliów zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową – przegląd raz w miesiącu w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. (łącznie 12 przeglądów).

Dane techniczne komory: wymiary wewnętrzne szer. 780 mm, gł. 1500 mm, wys. 800 mm; masa komory 600 kg, ciśnienie minimalne 100 mbar, ciśnienie robocze (z gazem) 800 mbar, zasilanie 3/400 V, moc 22000W; pojemność 0,85 m3.

Oferowana cena powinna obejmować koszt przeglądów wraz z wymianą i dostawą materiałów eksploatacyjnych (bez dostaw gazu), a w szczególności:

  • Dojazd.
  • Kontrolę urządzenia zgodnie z wykazem czynności serwisowych i konserwacyjnych:

- szczelności połączeń instalacji próżniowej: kontrola gazów wylotowych, czerpni powietrza, przyłącza pompy próżniowej,

- pomy próżniowej: kontrola i uzupełnianie oleju, wymiana oleju, wymiana filtra powietrza,

- instalacji elektrycznej: kontrola połączeń grzałek, połączeń listwy,

- układu grzewczego: kontrola bojlera, zaworu bezpieczeństwa, filtra wody, szczelności połączeń

- instalacji gazowej: kontrola szczelności, elektrozaworu gazu, reduktora gazu, kontrola i czyszczenie filtra gazu,

- instalacji sprężonego powietrza: kontrola pracy kompresora, siłowników, odwadniacza, szczelności połączeń, stanu technicznego uszczelki furty,

- instalacji napowietrzania: kontrola szczelności, presostatu, pracy i szczelności elektrozaworu, wymiana filtra HEPA

- katalizatora: kontrola połączeń, presostatu, wymiana filtra,

- czujników tlenku etylenu: kontrola stanu, kalibracja, wymiana sensorów,

- sterowania: kontrola programów i parametrów, reset historii.

  • Kontrolę oraz opracowywanie programów fumigacji.
  • Pomoc w obsłudze komory fumigacyjnej online i telefonicznie.

IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:

WYKONAWCA powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich składników zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze.

Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być opatrzona pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę OFERENTA, numer telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis OFERENTA.

VI.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana na adres: wbh.administracja@ron.mil.pl w terminie do 25.08.2021 r. do godz. 12:00.

2. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany do dn. 27.08.2021 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: wbh.administracja@ron.mil.pl

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena (100%).

Załączniki:
załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf Pobierz
załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx Pobierz

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.