ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE KALENDARZA 2022

I. ZAMAWIAJĄCY:

Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, tel. 261-892-338, fax 261-892-320

działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72, zwanego w dalszej części zapytania WBH.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Jednostce Wojskowej Nr 3964 o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonanie usługi odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

IV. GWARANCJA

 1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w wykonanym przedmiocie Umowy i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin realizacji:  31.08.2021r..

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 3. - zobowiązuje się do wysłania próbnego materiału promocyjnego do akceptacji.

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Specyfikacja kalendarza:

Kalendarz wieloplanszowy A2:

Liczba sztuk: 300 sztuk
Wymiary:
A2 (594 x 420 mm)
Podłoże:
Kreda mat 200g -300 g ( do ustalenia)
Zadruk:
7-planszowy: 4+4 full kolor CMYK

Druk offsetowy

Spiralowanie po krótkim boku w kolorze czarnym

Uszlachetnienie folia aksamitna

Lakier wybiórczy na okładce tytuł i rok ( do ustalenia przez firmę zamawiającą)

Projekt graficzny po stronie firmy wykonującej zlecenie ( okładka +6 dwustronnych plansz)

Wydruk próbny (proof)

Akceptacja firmy zamawiającej przed finalnym wydrukiem

Materiały do wykorzystania w projekcie po stronie zamawiającego (zdjęcia, biogram, możliwość pobrania grafiki z Adobe Stock)

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oferta powinna uwzględniać wycenę pracy oraz transportu do siedziby zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o przeszkodach w realizacji usługi.
 3. Wykonawca zapewni w każdym czasie możliwość kontroli procesu druku przez oddelegowanego pracownika WBH w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

IX.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Wypełniony formularz oferty  wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 Formularz ofertowy powinien być przesłany za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie skanu na adres: wbh.administracja@ron.mil.pl; faksem na nr: 261-813-830; do 08.07.2021 r.  do godz. 12:00.
 2. Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki;
 3. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę poinformujemy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do dn. 13.07.2021
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 5. Oferty złożone w innej formie albo niezawierające wymaganych elementów będą odrzucone.
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować  na adres mailowy wbh.administracja@ron.mil.pl

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena.

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.