Zadania i zasięg terytorialny
Najważniejszym zadaniem Sekcji Nadzoru Archiwalnego jest
kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego.


Zadanie to realizowane jest poprzez:

- prowadzenie nadzoru w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostkach
  organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym, a w szczególności opiniowanie
  Jednolitych Rzeczowych
Wykazów Akt, opiniowanie i uzgadnianie normatywów
  kancelaryjnych i archiwalnych;

- organizowanie i prowadzenie szkoleń archiwalnych;
- instruktaże, konsultacje;
- prowadzenie ekspertyz archiwalnych celem oceny wartości dokumentacji;
- wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

 

 

Zasięgiem działania nadzoru archiwalnego Archiwum Wojskowego w Toruniu objęte są Jednostki i Instytucje Wojskowe wskazane przez
Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego z obszaru województw:


- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego.