Wzorcowy JRWA

 

Powyższy dokument zawiera możliwie szeroki zakres spraw dotyczących zarządzania, spraw kadrowych, administracji, finansów oraz działalności operacyjnej i bojowo-mobilizacyjnej, jednak z pewnością nie wyczerpuje on wszystkich zagadnień. Przygotowując jednolity rzeczowy wykaz akt należy wybrać te klasy rzeczowe, które dotyczą działalności danej jednostki organizacyjnej, a także w klasach 5-9 dodać zagadnienia merytoryczne specyficzne dla tej jednostki.