Struktura organizacyjna

Wojskowe Biuro Historyczne

 Wydział Badań Historycznych

 • Sekcja Badań Nad Wojskiem do 1945r.
 • Sekcja Badań Nad Wojskiem po 1945r.
 • Biblioteka

Centralne Archiwum Wojskowe

 Wydział Kształtowania i Digitalizacji Zasobu

 • Sekcja Digitalizacji Zasobu
 • Sekcja Przechowywania Zasobu
 • Pracownia Konserwacji

Wydział Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu

 • Sekcja Kwerend
 • Pracownia Naukowa
 • Pracownia Informacji Naukowej

Wydział Opracowywania Zasobu

 • Pracownia Zbiorów Specjalnych
 • Sekcja Opracowywania

Wydział Ewidencji i Kształtowania Zasobu

 • Sekcja Nadzoru Archiwalnego
 • Sekcja Ewidencji i Nadzoru Nad Archiwami Podelgłymi

Sekcja Informatyki

Oddział Administracyjno-Personalny

Sekcja Komunikacji i Promocji

Sekcja Wydawnicza

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

 • Kancelaria Tajna
 • Lokalne Centrum Nadzoru

 

Archiwa podległe

- Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
- Archiwum Wojskowe w Toruniu
- Oddział Zamiejscowy Gdynia, Archiwum Wojskowe w Toruniu