Redakcja PHW

Zespół redakcyjny

 

dr Jacek Jędrysiak– redaktor naczelny           

e-mail: j.jedrysiak@ron.mil.pl                                                            

dr Arkadiusz Tuliński - członek redakcji i red. językowy

e-mail: a.tulinski@ron.mil.pl

mgr Krzysztof Widziński - sekretarz redakcji

e-mail: k.widzinski@ron.mil.pl

tel. 506-012-924

dr Andrzej Olejniczak - redaktor tematyczny

e-mail: an.olejniczak@ron.mil.pl

dr Paweł Skubisz - członek redakcji

e-mail: p.skubisz@ron.mil.pl
dr Andrzej Gładysz - redaktor tematyczny

 

 

Adres redakcji:

ul. Pontonierów 2A

00-910 Warszawa 72

e- mail: wbh.phw@ron.mil.pl