Redakcja PHW

Zespół redakcyjny

 

dr Daniel Koreś– redaktor naczelny           

e-mail: d.kores@ron.mil.pl                                                           

dr Arkadiusz Tuliński - członek redakcji i red. Językowy

e-mail: a.tulinski@ron.mil.pl

dr Jerzy Kirszak - zastępca red. Naczelnego

e-mail: j.kirszak@ron.mil.pl

dr Jarosław Szymański - redaktor tematyczny

e-mail: ja.szymanski@ron.mil.pl

mgr Krzysztof Widziński - sekretarz redakcji

e-mail: k.widzinski@ron.mil.pl

tel. 506-012-924

dr Andrzej Olejniczak - redaktor tematyczny

e-mail: an.olejniczak@ron.mil.pl

dr Konrad Paduszek - członek redakcji

e-mail: k.paduszek@ron.mil.pl

 

dr Jacek Jędrysiak - członek redakcji

e-mail: j.jedrysiak@ron.mil.pl

 

dr Paweł Skubisz - członek redakcji

e-mail: p.skubisz@ron.mil.pl

 

 

 

Adres redakcji:

ul. Pontonierów 2A

00-910 Warszawa 72

e- mail: wbh.phw@ron.mil.pl