Rada Naukowa PHW

Rada Naukowa „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Jej członkowie rekomendują kierunki i problemy godne podjęcia na łamach „Przeglądu”, patronują i dbają o dobre imię czasopisma oraz uczestniczą w pozyskiwaniu autorów. W razie potrzeby udzielają konsultacji redakcji i autorom.

Skład Rady Naukowej PHW kadencji 2016-2021:

prof. Sławomir Cenckiewicz (Przewodniczący Rady), prof. Marek Chodakiewicz (USA), prof. Piotr Cichoracki, prof. Marek Gałęzowski, prof. Tomasz Głowiński, prof. Grzegorz Hryciuk, prof. Robert Litwiński, prof. Jerzy Maroń, prof. Mirosław Nagielski, prof. Przemysław Olstowski, prof. Iwan Patrylak (Ukraina), prof. Waldemar Rezmer, prof. Matthew Schwonek (USA), prof. Wojciech Skóra, prof. Tomasz Strzeżek, dr hab. Mirosław Szumiło, płk prof. Juliusz S. Tym, prof. Jonas Vaicenonis (Litwa), prof. Mariusz Wołos.