„Przegląd Historyczno-Wojskowy” (PHW) – to czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Współcześnie PHW łączy tradycje i numerację przedwojennego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” wydawanego w latach 1929-38, a w mniejszym stopniu powojennego „Wojskowego Przeglądu Historycznego” wydawanego w latach 1956-1997.

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” powołano do życia, jako organ Wojskowego Biura Historycznego, decyzją gen. Juliana Stachiewicza w 1929 r. Stworzenie czasopisma było spowodowane olbrzymim zainteresowaniem jakim wtedy cieszyła się historia wojskowa, było ono również odpowiedzią na potrzeby raczkującej polskiej historiografii wojskowej. Misję ówczesnego PHW najlepiej oddają słowa redakcji, która w pierwszym zeszycie czasopisma wyraziła ją tymi słowy: „Przegląd Historyczno-Wojskowy, (...), pragnie skupić dookoła siebie wszystkich tych, dla kogo sprawy związane z dziejami naszej wojskowości stanowią przedmiot zainteresowań, zapewniając na swych łamach całkowitą możność swobodnego wypowiedzenia się, w tem rozumieniu, iż wszelka dyskusja prowadzona na terenie naukowym, byle prowadzona sine ira et studio, zawsze przyczynia się do wyświetlenia prawdy i stanowi o postępie nauki”.

Czasopismo w tamtym okresie poświęcono głównie dziejom wojskowości dawnej, w pierwszym rzędzie polskiej, uznając słusznie, że najnowsze dzieje wojskowe swe miejsce odnajdą na łamach innych czasopism wojskowych. W PHW publikowano głównie oryginalne rozprawy naukowe, wydawnictwa źródłowe, artykuły dyskusyjne, teksty metodologiczne, sprawozdania naukowe, prowadzono również kronikę naukową. Redaktorem naczelnym PHW został mjr Otton Laskowski, a publikowali w nim m.in. Józef Piłsudski, Julian Stachiewicz, Otton Laskowski, Jan Pachoński, Stanisław Herbst, Stefan Maria Kuczyński, Janusz Pajewski. II wojna światowa przerwała wydawanie czasopisma.

Wydawania PHW nie wznowiono na wychodźstwie. W kraju rządzonym przez komunistów czasopismo próbowano powołać rozkazem nr 98 Naczelnego Dowódcy (ludowego) WP marsz. Michała Żymierskiego już w roku 1946 (na rozkazie znajdują się również podpisy zastępcy ND (l)WP gen. dyw. Mariana Spychalskiego oraz szefa SG (l)WP gen. broni Władysława Korczyca) jako organ Biura Historycznego Głównego Zarządu Politycznego WP.

Ostatecznie czasopismo o podobnym profilu powołano dopiero w 1956 r. z inicjatywy gen. Józefa Kuropieski. Pod nazwą „Wojskowy Przegląd Historyczny” periodyk był organem Wojskowego Instytutu Historycznego (w latach 1978-1990 WIH im. Wandy Wasilewskiej). Misję czasopisma redakcja WPH wyraziła następująco: „Szczególną uwagę poświęcimy okresowi ostatniemu: kampanii wrześniowej, ruchowi oporu w kraju, historii powstania i dziejom walk ludowego Wojska Polskiego oraz działaniom na wszystkich frontach II wojny światowej, w których Polacy brali udział”. Czas w jakim czasopismo powstało warunkował priorytety tematyczne i chronologiczne czasopisma, co oznaczało, że na łamach WPH publikowano teksty niewiele odbiegające od oficjalnej propagandy spod znaku GZP, ale także wartościowe opracowania nt. kampanii polskiej 1939 r. czy też Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. WPH ukazywał się w latach 1956-1997 stając się wiodącym czasopismem historyczno-wojskowym w PRL. W 1997 r. czasopismo zakończyło swoje istnienie.

Kwartalnik pod historyczną nazwą „Przegląd Historyczno-Wojskowy” powrócił w 2000 r. przejmując archiwum WPH oraz łącząc numerację obu poprzedników (rozpoczęto od tomu 52). 30 maja 2001 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej powołano Radę Naukową PHW mającą czuwać nad jakością naukową czasopisma. W skład Rady weszli uznani historycy wojskowości, a jej pierwszym przewodniczącym był prof. Tadeusz Nowak. W 2002 r. wydawanie czasopisma przeszło pod auspicje Wojskowego Biura Badań Historycznych, które w 2009 r. zostało włączone w skład Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 W wyniku kolejnych przekształceń organizacyjnych decyzją Ministra Obrony Narodowej z 21 kwietnia 2016 r. wydawanie „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” zostało przekazane w kompetencje Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. 10 czerwca 2016 r. Dyrektor WBH dr hab. Sławomir Cenckiewicz powołał na stanowisko redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” dr. Daniela Koresia, a 11 lipca 2016 r. nową redakcję czasopisma. Jesienią 2016 r. powołany został nowy skład Rady Naukowej PHW, której pierwsze posiedzenie odbyło się 9 grudnia 2016 r.

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” realizuje misję, której podstawowym celem jest propagowanie wiedzy o historii wojskowej polskiej i powszechnej poprzez publikację nowatorskich rozpraw naukowych i promowanie rodzimego dorobku naukowego oraz stanowi platformę dla dyskusji historycznej, publikacji materiałów źródłowych a także sprawozdań i komunikatów naukowych.

 

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.