Praca
Załączniki:
Starszy magazynier w Sekcji Przechowywania Zasobu Wojskowego Biura Historycznego Pobierz
Starszy specjalista/Specjalista w Pracowni Naukowej w Wydziale Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego WBH Pobierz
Starszy Specjalista/Specjalista w Sekcji Komunikacji i Promocji Wojskowego Biura Historycznego Pobierz
Starszy Specjalista/Specjalista w Sekcji Przechowywania Zasobu w Wydziale Informatyzacji i Przechowywania Zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego WBH Pobierz
Kierownik Sekcji Opracowywania w Wydziale Opracowywania Zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego WBH Pobierz