Ochrona Danych Osobowych     Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
     W związku z tym Wojskowe Biuro Historyczne informuje, że:
1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowe Biuro Historyczne
z siedzibą w Warszawie przy ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa. Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez numer telefonu 261 813 144 lub adres email wbh.sekretariat@ron.mil.pl
2)    Mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Jaromirem Dylewskim drogą telefoniczną 261 813 144, pocztą elektroniczną: iodo@ron.mil.pl lub tradycyjną pod adresem Wojskowego Biura Historycznego.
3)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia zasobu archiwum.
4)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie:
     a.    Imię i nazwisko,
     b.    Numer telefonu,
     c.    Adres e-mail (jeśli został podany do wykorzystania),
     d.    Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
     e.    Adres zamieszkania,
     f.    Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania).
5)    Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
     a.    Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa.
     b.    Podległym archiwom, których listę można znaleźć pod tym ODNOŚNIKIEM w celu realizacji zgłoszenia udostępnienia zasobu.
     c.    Ministrowi Obrony Narodowej w sytuacji udostępniania zasobów podlegających ochronie zgodnie z ustawą o Ochronie Informacji Niejawnej.
6)    Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci archiwizacji danych osób, które korzystały z zasobu archiwum na podstawie przepisów.
7)    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Wojskowe Biuro Historyczne na podstawie art. 16d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalny i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1161) przez okres 10 lat.
9)    Mają Państwo prawo do:
     a.    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
     b.    przenoszenia swoich danych osobowych,
     c.    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udostępnienia zasobu archiwum.
11)    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.