Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

W związku z pozyskiwaniem od Państwa przez Archiwum Wojskowe w Oleśnicy danych osobowych informuję:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Archiwum Wojskowe w Oleśnicy z siedzibą  w Oleśnicy ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica (nr tel. 261 66 57 55, adres e-mail: awo@wp.mil.pl)
 2. w AWO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  pod adresem e-mail awo@wp.mil.pl lub nr tel. 261 66 57 55.
 3. AWO przetwarza Państwa dane osobowe, jakie zostały podane przez Państwa w skierowanej do AWO korespondencji. Tymi danymi mogą być:
 • w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia (wykonanie kwerendy) -  imię, nazwisko, nazwisko w trakcie zatrudnienia, nazwisko panieńskie, data urodzenia, imię ojca, adres do korespondencji,
 • w przypadku zgłoszenia o udostępnienie – imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer dokumentu tożsamości.
 1. Zakres danych niezbędnych do realizacji wniosku o wykonanie kwerendy reguluje art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.). Zakres danych, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu o udostępnienie materiałów archiwalnych w pracowni udostępniania zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 2011, nr 196, poz. 1161). Podanie wszelkich dodatkowych danych, czy dołączanie dodatkowych dokumentów jest dobrowolne, a dane te wykorzystywane są wyłącznie do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących
  na AWO obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. Podstawą przetwarzania danych są: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 2011, nr 196, poz. 1161).
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki jest niezbędny do realizacji Państwa korespondencji skierowanej do AWO oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji
  korespondencji oraz danych osób korzystających z zasobu archiwalnego, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy archiwalne.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko uprawnionym odbiorcom danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, w celu, w jakim zostały one pozyskane, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez AWO Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, jeśli są niekompletne i nieprawidłowe, prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli istnieją ku temu podstawy, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz prawo do informacji o wykonywanych czynnościach w związku z realizacją Państwa praw.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
  międzynarodowych.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez AWO Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. – RODO)

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.