O Archiwum

HISTORIA ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W GDYNI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

  

Rozkazem organizacyjnym szefa Sztabu Generalnego MON Nr 0155/Org. z dnia 28 maja 1947 roku, utworzono Archiwum Marynarki Wojennej wg. etatu Nr 35/66 w składzie:

  • kierownik Archiwum – podoficer zawodowy;
  • archiwariusz – pracownik wojska.

Następnie na podstawie rozkazu organizacyjnego szefa Sztabu Generalnego MON Nr 0118/Org. z dnia 10 czerwca 1948 roku w związku z instrukcją zatwierdzoną w dniu 01.06.1948 roku Nr 191 normującą sposób przechowywania, wydzielania i niszczenia akt w poszczególnych jednostkach i instytucjach wojskowych dowódca Marynarki Wojennej rozkazem organizacyjnym Nr 009/Org. z dnia 26 czerwca 1948 roku dokonał zmian w etacie Nr 35/66 - DMW. 
Zmiana ta polegała na wyłączeniu z kancelarii Dowództwa Marynarki Wojennej i utworzeniu Archiwum w składzie 2 wojskowych:

  • kierownik Archiwum – porucznik administracji;
  • archiwariusz – starszy bosman.

Miejscem dyslokacji Archiwum był budynek nr 47 przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. W początkowym okresie działalności, Archiwum przede wszystkim gromadziło akta przedwojennej Marynarki Wojennej. Należały do nich dzienniki korespondencji niektórych okrętów podwodnych, niewiele dokumentów personalnych, relacje uczestników walk z 1939 roku, korespondencja różnych dziedzin oraz kilka wydawnictw fachowych Marynarki Wojennej. 
Na początku 1949 roku Archiwum rozpoczęło szerszą działalność, gromadząc akta wytworzone przez Marynarkę Wojenną od chwili jej powstania. Z biegiem lat zbiory powiększały się, następowały również zmiany w obsadzie personalnej.
W miarę narastania zasobu Archiwum konieczna była zmiana lokalizacji, ze względu na brak pomieszczeń magazynowych.
I tak w roku 1959 Archiwum zostaje przeniesione do większych pomieszczeń przy 60 Samodzielnym Pułku Artylerii Oplot. w Gdyni Grabówku.
 
W wyniku reorganizacji tej jednostki Archiwum zostaje przeniesione w styczniu 1965 roku do obiektów 11 Baterii Artylerii Stałej, stacjonującej w Gdyni Redłowie.
Nowa lokalizacja nie mogła spełnić pokładanych nadziei na przyszłość, ze względu na małe pomieszczenia i duże zawilgocenie, ponieważ magazyny znajdowały się w podziemiach budynku.
 
Ze względu na trudności lokalowe w Marynarce Wojennej sytuacja taka trwała do 1971 roku, kiedy to Archiwum przeniesiono do kompleksu magazynowego 9 Składnicy Sprzętu Inżynieryjnego MW w Wejherowie Do czerwca 1990 roku Archiwum Marynarki Wojennej podlegało organizacyjnie pod sztab Marynarki Wojennej. W latach 90. funkcjonowało jako filia Nr 5 Centralnego Archiwum Wojskowego, a od kwietnia 2000 roku było jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej.
Z dniem 1 lipca 2007 r. w Archiwum Marynarki Wojennej stanowiska wojskowe zastąpiono stanowiskami cywilnymi. Decyzją Nr Z-9/Org/P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany bezpośredniego podporządkowania Archiwum Marynarki Wojennej podporządkowane zostało dyrektorowi Centralnego Archiwum Wojskowego. 
W okresie kilkudziesięciu lat funkcjonowania Archiwum, Marynarka Wojenna nie posiadała obiektu „z prawdziwego zdarzenia”, który mógłby zabezpieczyć podstawowe wymogi procesu archiwizacji.
 

 

Grabówek Redłowo Wejherowo

Sytuacja ta radykalnie zmieniła się ponieważ w dniu 18 września 2001 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu w Gdyni przy ul. Dickmana. Oddany budynek zapewnił podstawowe wymogi stawiane w archiwistyce zarówno pod względem przechowywania i zabezpieczenia zasobu archiwum jak i pracy administracyjno – biurowej. Spełniał również wymogi pod względem zabezpieczenia fizycznego i ochrony informacji niejawnych, w zakresie przepisów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Klimatyzowany magazyn zasobu wyposażono w nowoczesne regały jezdne gwarantujące zwiększoną powierzchnię składowania archiwaliów w stosunku do tradycyjnych regałów stacjonarnych. W nowym obiekcie zadbano o warunki pracy dla korzystających z akt w przygotowanej w tym celu pracowni udostępniania.

Kierujący Archiwum Marynarki Wojennej na wniosek stanu osobowego Archiwum, z chwilą otwarcia nowego obiektu, Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 210/MON z dnia 14 września 2001r. polecił Archiwum Marynarki Wojennej przyjąć imię kmdr. Bohdana Wrońskiego na patrona instytucji. Tą samą decyzją Minister Obrony Narodowej ustanowił święto Archiwum Marynarki Wojennej na 28 maja. 

Decyzją Nr 317/MON z dnia 19 listopada 2002 r. Minister Obrony Narodowej wprowadził odznakę pamiątkową Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Z dniem 01 listopada 2016 r., zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 69/Org/P1 z dnia 28 września 2016 r. Archiwum Marynarki Wojennej zostało przeformowane w Archiwum Wojskowe w Gdyni.

Obrony Narodowej z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych i etatowych w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego, Archiwum Wojskowe w Gdyni zostało rozformowane.

Z dniem 01 października 2018 r. utworzony został Oddział Zamiejscowy w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu, przejmując zadania oraz zasób archiwalny po byłym Archiwum Wojskowym w Gdyni.

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.