Materiały archiwalne z lat 1908-1939

Do działu I należą najstarsze przechowywane w CAW archiwalia. Są to materiały polskich związków i organizacji niepodległościowych, formacji paramilitarnych, oddziałów wojskowych oraz innych instytucji, istniejących na terenach polskich od 1908 r. Dział ten tworzą 344 zespoły, liczące łącznie 2507 m.b. akt.

 

Pomocami archiwalnymi dla części zespołów działu I są zachowane inwentarze przedwojenne, które opisują stan archiwaliów sprzed II wojny światowej. Działania wojenne oraz niszczycielska działalność okupantów spowodowały znaczne ubytki w dokumentacji wytworzonej przed 1939 r., co odnotowano w istniejących inwentarzach, ponieważ zespoły te nie były opracowywane ponownie. Doskonale obrazuje to ogrom strat poniesionych przez polską archiwistykę i historiografię w czasie wojny. Część zespołów, zniszczonych w największym stopniu, połączono w grupy.


 1. Polskie Związki Przedwojenne, sygn. I.110.1-17 (grupa zespołów)
 2. Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy, sygn. I.120.1-76 (grupa zespołów)
 3. Polska Siła Zbrojna, sygn. I.121.1-8 (grupa zespołów)
 4. Formacje Wschodnie, sygn. I.122.1-107 (grupa zespołów)
 5. Armia gen. Hallera, sygn. I.123.1-17 (grupa zespołów)
 6. Polska Organizacja Wojskowa, sygn. I.124.1
 7. Powstania Górnośląskie, sygn. I.130.1-91 (grupa zespołów)
 8. Samoobrona Litwy i Białorusi, sygn. I.140.1-4 (grupa zespołów)
 9. Naczelny Komitet Narodowy, sygn. I.150.1-4 (grupa zespołów)
 10. Komitet Obrony Narodowej w Ameryce, sygn. I.151.1
 11. Komisja Wojskowa Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, sygn. I.160.1
 12. Siły Zbrojne byłego Zaboru Pruskiego i Front Wielkopolski, sygn. I.170.1-18 (grupa zespołów)
 13. Akta pochodzenia obcego, sygn. I.240.1-26 (grupa zespołów)
 14. Władze Rewolucyjne Litwy i Białorusi, sygn. I.243.1-19 (grupa zespołów)
 15. Gabinet Ministra Spraw Wojskowych 1918-1939, sygn. I.300.1
 16. Wiceministrowie Spraw Wojskowych, sygn. I.300.2-5 (grupa zespołów)
 17. Rada Wojskowa Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1921, sygn. I.300.6
 18. Oddział I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918-1921, sygn. I.300.7
 19. Oddział III Naukowo-Szkoleniowy Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1921, sygn. I.300.8
 20. Inspektorat Szkół Wojennych Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918-1920, sygn. I.300.9
 21. Oddział IV Zaopatrzenia i Komunikacji Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1920-1921, sygn. I.300.10
 22. Oddział V Personalny Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1920-1921, sygn. I.300.11
 23. Oddział VI Prawny Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1921, sygn. I.300.12
 24. Instytucje Kontroli Administracji Wojskowej Ministerstwa Spraw Wojskowych 1920-1939, sygn. I.300.13-17 (grupa zespołów)
 25. Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.18
 26. Polowa Kuria Biskupia Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918-1939, sygn. I.300.19
 27. Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1939, sygn. I.300.20
 28. Departament Spraw Morskich i Kierownictwo Marynarki Wojennej, sygn. I.300.21
 29. Departament Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.22
 30. Generalny Inspektorat Wyszkolenia Armii Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.23
 31. Generalne Inspektoraty Rodzajów Wojsk, sygn. I.300.24-26 (grupa zespołów)
 32. Departament I Broni Głównych i Wojsk Taborowych Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.27
 33. Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.28
 34. Departament IV Koni Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.29
 35. Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.30
 36. Generalny Inspektorat Kawalerii, sygn. I.300.31
 37. Departament III Artylerii i Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1939, sygn. I.300.32
 38. Generalny Inspektorat Artylerii, sygn. I.300.33.
 39. Departament Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.34
 40. Departament Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.35
 41. Departament X Spraw Poborowych Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.36
 42. Departament Uzupełnień Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.37
 43. Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.38
 44. Inspektorat Wojsk Lotniczych Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.39
 45. Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.40
 46. Departament Techniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.41
 47. Departament V Inżynierii i Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.42
 48. Inspektorat Inżynierii i Saperów, sygn. I.300.43
 49. Inspektorat Wojsk Kolejowych, sygn. I.300.44
 50. Inspektorat Wojsk Samochodowych, sygn. I.300.45
 51. Inspektorat Wojsk Łączności, sygn. I.300.46
 52. Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.47
 53. Dowództwo Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.48
 54. Dowództwo Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.49
 55. Dowództwo Taborów i Szefostwo Remontu Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.50
 56. Dowództwo Żandarmerii 1918-1939, sygn. I.300.51
 57. Dowództwo Strzelców Granicznych 1919-1920, sygn. I.300.53
 58. Biuro Administracji Armii Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.54
 59. Departament Przemysłu Wojennego Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.55
 60. Biuro Przemysłu Wojennego Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.56
 61. Biuro Budżetowe, sygn. I.300.57
 62. Departament Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.58
 63. Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.59
 64. Główny Urząd Zaopatrzenia Armii Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.61
 65. Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.62
 66. Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.63
 67. Inspektorat Budowli Wojskowych Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.64
 68. Kwatera Główna Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.65
 69. Kwatera Wojskowa Prezydenta Rzeczypospolitej, sygn. I.300.66
 70. Instytut Wojskowo-Techniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.67
 71. Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, sygn. I.300.68
 72. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, sygn. I.300.69
 73. Kontrola Transportów Zagranicznych Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.70
 74. Kierownictwo Transportów Wojskowych, sygn. I.300.71
 75. Centralny Zarząd Kolei Wojskowych, sygn. I.300.72
 76. Główna Komisja Rekwizycji Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.73
 77. Komisja Normalizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.74
 78. Ekspozytura Ministerstwa Spraw Wojskowych dla Spraw Demobilizacji 1920-1921, sygn. I.300.75
 79. Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat 1918-1921, sygn. I.300.76
 80. Dowództwo Kwatery Wodza Naczelnego, sygn. I.301.1
 81. Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.2
 82. I Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.3
 83. II Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.4
 84. Rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (Sztab Generalny), sygn. I.301.5
 85. Główne Kwatermistrzostwo Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.6
 86. Oddział I Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.7
 87. Oddział II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z lat 1919-1921, sygn. I.301.8
 88. Oddział III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.9
 89. Oddział IV Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z lat 1918-1920, sygn. I.301.10
 90. Oddział V Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.11
 91. Szefostwo Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.12
 92. Szefostwo Służby Łączności Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.13
 93. Polowy Szef Inżynierii i Saperów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.14
 94. Szefostwo Kolejnictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.15
 95. Szefostwo Intendentury Polowej Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.16
 96. Szefostwo Sanitarne Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.17
 97. Szefostwo Weterynarii Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.18
 98. Dowództwo Żandarmerii Polowej Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.19
 99. Centralny Zarząd Poczt Polowych Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.20
 100. Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.21
 101. Sądy Polowe Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.22
 102. Generalny Inspektor Piechoty Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.23
 103. Generalny Inspektor Jazdy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.24
 104. Generalny Inspektor Artylerii Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.25
 105. Generalny Inspektor Wojsk Technicznych Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.26
 106. Inspektor Sanitarny Frontu Wschodniego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.27
 107. Inspektorat Administracyjny Frontów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.28
 108. Komisja Gospodarcza Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.29
 109. Ordre de Bataille Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.30
 110. Stan Liczebny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.31
 111. Gabinet Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.1
 112. Adiutantura Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.2
 113. Samodzielny Referat Personalny Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.3
 114. Biuro Inspekcji Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.4
 115. Inspektorat Armii Wilno, sygn. I.302.5
 116. Inspektorat Armii nr II Warszawa, sygn. I.302.6
 117. Inspektorat Armii Toruń, sygn. I.302.7
 118. Inspektorat Armii nr IV Kraków, sygn. I.302.8
 119. Inspektorat Armii Lwów, sygn. I.302.9
 120. Referat Informacyjny Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.10
 121. Szwadron Ochrony Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.11
 122. Referat Rachunkowo-Kasowy Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych/Płatnik Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.12
 123. Referat Gmachów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.13
 124. Samodzielna Kolumna Samochodowa Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.14
 125. Fundusz Samopomocy Oficerów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.15
 126. Fundusz Oszczędnościowo-Pożyczkowy Urzędników Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. I.302.16
 127. Biuro Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.302.17
 128. Szef Sztabu Generalnego/Kancelaria Przyboczna, sygn. I.303.1
 129. II Zastępca Szefa Sztabu Głównego, sygn. I.303.2
 130. Oddział I Sztabu Generalnego, sygn. I.303.3
 131. Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) z lat 1921-1939, sygn. I.303.4
 132. Oddział III Sztabu Generalnego, sygn. I.303.5
 133. Oddział III Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. I.303.6
 134. Oddział IV Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. I.303.7
 135. Szefostwo Komunikacji Wojskowych Sztabu Generalnego (Głównego), sygn. I.303.8
 136. Oddział V Sztabu Generalnego, sygn. I.303.9
 137. Sztab Lotniczy Sztabu Głównego, sygn. I.303.10
 138. Kierownictwo Fortyfikacji Sztabu Generalnego, sygn. I.303.11
 139. Inspektorat Saperów Sztabu Generalnego, sygn. I.303.12
 140. Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, sygn. I.303.13
 141. Biuro Ścisłej Rady Wojennej, sygn. I.303.14
 142. Biuro Komitetu do spraw Uzbrojenia Sztabu Generalnego, sygn. I.303.15
 143. Biuro Wojskowe Ministerstwa Komunikacji/Ministerstwa Kolei Żelaznych, sygn. I.303.16
 144. Biuro Wojskowe przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, sygn. I.303.17
 145. Oddziały Wojskowe w Urzędach Pocztowo-Telegraficznych, sygn. I.303.18
 146. Dowództwo Wojska Polskiego na Galicję Wschodnią, sygn. I.304.1
 147. Wojskowy Gubernator Warszawy, sygn. I.304.2
 148. Dowództwo Wojsk Litwy Środkowej, sygn. I.304.3
 149. Francuska Misja Wojskowa w Polsce, sygn. I.305.1
 150. Polska Wojskowa Komisja Likwidacyjna w Wiedniu, sygn. I.305.2
 151. Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu, sygn. I.305.3
 152. Polska Misja Wojskowa na Wschodzie, sygn. I.305.4
 153. Komisarz Rządowy do spraw Polskiego Czerwonego Krzyża, sygn. I.305.5
 154. Wydział Wojskowy Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, sygn. I.305.6
 155. Dowództwo Frontu Galicyjskiego, sygn. I.310.1
 156. Dowództwo Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego, sygn. I.310.2
 157. Dowództwo Frontu Litewsko-Białoruskiego, sygn. I.310.3
 158. Dowództwo Frontu Mazowieckiego, sygn. I.310.4
 159. Dowództwo Frontu Podolskiego, sygn. I.310.5
 160. Dowództwo Frontu Poleskiego, sygn. I.310.6
 161. Dowództwo Frontu Południowo-Wschodniego, sygn. I.310.7
 162. Dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego, sygn. I.310.8
 163. Dowództwo Frontu Południowego, sygn. I.310.9
 164. Dowództwo Frontu Pomorskiego, sygn. I.310.10
 165. Dowództwo Frontu Północno-Wschodniego, sygn. I.310.11
 166. Dowództwo Frontu Północnego, sygn. I.310.12
 167. Dowództwo Frontu Generała Rydza-Śmigłego, sygn. I.310.13
 168. Dowództwo Frontu Śląskiego, sygn. I.310.14
 169. Dowództwo Frontu Środkowego, sygn. I.310.15
 170. Dowództwo Frontu Ukraińskiego, sygn. I.310.16
 171. Dowództwo Frontu Wielkopolskiego, sygn. I.310.17
 172. Dowództwo Frontu Wołyńskiego, sygn. I.310.18
 173. Dowództwo 1 Armii, sygn. I.311.1
 174. Dowództwo 2 Armii, sygn. I.311.2
 175. Dowództwo 3 Armii, sygn. I.311.3
 176. Dowództwo 4 Armii, sygn. I.311.4
 177. Dowództwo 5 Armii, sygn. I.311.5
 178. Dowództwo 6 Armii, sygn. I.311.6
 179. Dowództwo 7 Armii, sygn. I.311.7
 180. Dowództwo Armii Rezerwowej, sygn. I.311.8
 181. Grupy Operacyjne i Taktyczne, sygn. I.312.1-52 (grupa zespołów)
 182. Dywizje i Brygady Piechoty, sygn. I.313.1-44 (grupa zespołów)
 183. Dywizje i Brygady Kawalerii, sygn. I.314.1-24 (grupa zespołów)
 184. Brygady i Grupy Artylerii, sygn. I.315.1-18 (grupa zespołów)
 185. Brygady i Grupy Pancerne, sygn. I.316.1-2 (grupa zespołów)
 186. Brygady i Grupy Lotnictwa, sygn. I.317.1-2 (grupa zespołów)
 187. Brygady i Grupy Łączności, sygn. I.318.1-2 (grupa zespołów)
 188. Brygady i Grupy Saperów, sygn. I.319.1-4 (grupa zespołów)
 189. Oddziały Piechoty, sygn. I.320.2-110 (grupa zespołów)
 190. Oddziały Kawalerii, sygn. I.321.1-42 (grupa zespołów)
 191. Oddziały Artylerii, sygn. I.322.1-72 (grupa zespołów)
 192. Oddziały Wojsk Technicznych - Oddziały Lotnicze, sygn. I.323.1-14 (grupa zespołów)
 193. Oddziały Wojsk Technicznych - Oddziały Broni Pancernych i Samochodowych, sygn. I.324.1-51 (grupa zespołów)
 194. Oddziały Wojsk Technicznych - Oddziały Saperów, sygn. I.325.1-22 (grupa zespołów)
 195. Oddziały Wojsk Technicznych - Oddziały Łączności, sygn. I.326.1-25 (grupa zespołów)
 196. Oddziały Wojsk Technicznych - Oddziały Taborów, sygn. I.327.1-16 (grupa zespołów)
 197. Oddziały Marynarki Wojennej, sygn. I.328.1-34 (grupa zespołów)
 198. Dowództwa Etapów, sygn. I.330.1-4 (grupa zespołów)
 199. Dowództwa Okręgów Etapowych, sygn. I.331.5-32 (grupa zespołów)
 200. Dowództwa Powiatów Etapowych, sygn. I.332.33-99 (grupa zespołów)
 201. Bataliony Etapowe, sygn. I.333.99-132 (grupa zespołów)
 202. Bataliony Wartownicze, sygn. I.333.133-153 (grupa zespołów)
 203. Bataliony Zapasowe Wojsk Wartowniczych i Etapowych, sygn. I.333.155-164 (grupa zespołów)
 204. Stacje Zborne, sygn. I.334.165-189 (grupa zespołów)
 205. Ochotnicza Legia Kobiet, sygn. I.335.190-197 (grupa zespołów)
 206. Obozy Jenieckie, sygn. I.336.1-21 (grupa zespołów)
 207. Etapowy Magazyn Żywnościowy 4 Armii, sygn. I.336.201
 208. Batalion Uzupełnień we Lwowie, sygn. I.336.202
 209. Dowództwo Uzboru 6 w Czortkowie, sygn. I.336.203
 210. Wyższa Szkoła Wojenna, sygn. I.340.1
 211. Wyższa Szkoła Intendentury, sygn. I.340.2
 212. Wyższa Szkoła Lotnicza, sygn. I.340.3
 213. Centrum Wyższych Studiów Wojskowych, sygn. I.340.4
 214. Wojskowa Szkoła Inżynierii, sygn. I.340.5
 215. Wyższa Szkoła Inżynierii, sygn. I.340.6
 216. Szkoła Podchorążych Saperów, sygn. I.340.7
 217. Akademia Wychowania Fizycznego, sygn. I.340.8
 218. Wyższa Szkoła Lotnicza, sygn. I.340.9
 219. Centralna Szkoła Strzelnicza, sygn. I.340.10
 220. Doświadczalne Centrum Wyszkolenia, sygn. I.340.11
 221. Centrum Wyszkolenia Piechoty, sygn. I.340.12
 222. Szkoła Podchorążych Piechoty, sygn. I.340.13
 223. Szkoła Podchorążych dla Podoficerów, sygn. I.340.14
 224. Kursy Doskonalenia Młodszych Oficerów Piechoty, sygn. I.340.15
 225. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 2, sygn. I.340.16
 226. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, sygn. I.340.17
 227. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5, sygn. I.340.18
 228. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5a, sygn. I.340.19
 229. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7, sygn. I.340.20
 230. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a, sygn. I.340.21
 231. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 9, sygn. I.340.22
 232. Batalion Szkolny Piechoty Okręgu Korpusu X, sygn. I.340.23
 233. Batalion Szkolny Piechoty, sygn. I.340.24
 234. Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty, sygn. I.340.25
 235. Centralna Szkoła Podoficerów Piechoty nr 1, sygn. I.340.26
 236. Okręgowa Szkoła Podoficerska nr 1, sygn. I.340.27
 237. Okręgowa Szkoła Podoficerska nr 2, sygn. I.340.28
 238. Okręgowa Szkoła Podoficerska nr 4, sygn. I.340.29
 239. Okręgowa Szkoła Podoficerska nr 5, sygn. I.340.30
 240. Okręgowa Szkoła Podoficerska nr 6, sygn. I.340.31
 241. Okręgowa Szkoła Podoficerska nr 8, sygn. I.340.32
 242. Szkoła Podoficerska Wojska Polskiego (Warszawa-Cytadela), sygn. I.340.33
 243. Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 1, sygn. I.340.34
 244. Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 2, sygn. I.340.35
 245. Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 3, sygn. I.340.36
 246. Korpus Kadetów nr 1, sygn. I.340.37
 247. Korpus Kadetów nr 2, sygn. I.340.38
 248. Korpus Kadetów nr 2 (3), sygn. I.340.39
 249. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, sygn. I.340.40
 250. Centrum Wyszkolenia Artylerii, sygn. I.340.41
 251. Szkoła Podchorążych Artylerii, sygn. I.340.42
 252. Szkoła Strzelania Artylerii, sygn. I.340.43
 253. Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii, sygn. I.340.44
 254. Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii, sygn. I.340.45
 255. Oficerska Szkoła Artylerii - Rembertów 1918 r., sygn. I.340.46
 256. Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii, sygn. I.340.47
 257. Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii, sygn. I.340.48
 258. Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49
 259. Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, sygn. I.340.50
 260. Szkoła Pilotażu (Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania), sygn. I.340.51
 261. Szkoła Podchorążych Lotnictwa - Grupa Techniczna, sygn. I.340.52
 262. Szkoła Podchorążych Lotnictwa dla Małoletnich, sygn. I.340.53
 263. Batalion Szkolny Lotnictwa, sygn. I.340.54
 264. Wojskowa Szkoła Lotnicza, sygn. I.340.55
 265. Centralna Szkoła Balonowa, sygn. I.340.56
 266. Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. I.340.57
 267. Szkoła Obrony Przeciwgazowej, sygn. I.340.58
 268. Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, sygn. I.340.59
 269. Kościuszkowski Obóz Szkolny Saperów, sygn. I.340.60
 270. Batalion Szkolny Saperów, sygn. I.340.61
 271. Batalion Szkolny Saperów Kolejowych, sygn. I.340.62
 272. Centrum Wyszkolenia Saperów, sygn. I.340.63
 273. Centrum Wyszkolenia Łączności, sygn. I.340.64
 274. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, sygn. I.340.65
 275. Szkoła Podoficerów Zawodowych Służby Weterynaryjnej, sygn. I.340.66
 276. Wojskowa Pracownia Weterynaryjna, sygn. I.340.67
 277. Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych, sygn. I.340.68
 278. Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, sygn. I.340.69
 279. Szkoła Uzbrojenia, sygn. I.340.70
 280. Szkoła Topografów i Geodetów, sygn. I.340.71
 281. Oficerska Szkoła Administracji Funkcyjnej dla Podoficerów, sygn. I.340.72
 282. Wojskowe Kursy Maturalne im. mjr. Łukasińskiego, sygn. I.340.73
 283. Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej, sygn. I.340.74
 284. Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. I.341.1
 285. Archiwum Wojskowe, sygn. I.341.2
 286. Wojskowy Instytut Geograficzny, sygn. I.341.3
 287. Muzeum Wojska, sygn. I.341.4
 288. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu, sygn. I.341.5
 289. Instytut Techniczny Uzbrojenia, sygn. I.342.1
 290. Instytut Przeciwgazowy, sygn. I.342.2
 291. Wojskowy Instytut Badań Inżynierii, sygn. I.342.3
 292. Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych, sygn. I.342.4
 293. Biuro Badań Technicznych Saperów, sygn. I.342.5
 294. Biuro Badań Technicznych Wojsk Łączności, sygn. I.342.6
 295. Instytut Techniczny Lotnictwa, sygn. I.342.7
 296. Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa, sygn. I.342.8
 297. Instytut Techniczny Intendentury, sygn. I.342.9
 298. Oddziały i Zakłady Sanitarne oraz Weterynaryjne, sygn. I.350.1-134 (grupa zespołów)
 299. Sądownictwo Wojskowe (sądy, prokuratury, więzienia), sygn. I.351.1-32, 35-37 (grupa zespołów)
 300. Sprawy Sądów i Prokuratur Wojskowych, sygn. I.351.33
 301. Oficerskie Sądy Honorowe, sygn. I.351.34
 302. Kierownictwo Zaopatrzenia, sygn. I.360.1-10 (grupa zespołów)
 303. Składnice i Jednostki Administracyjne, sygn. I.361.1-193 (grupa zespołów)
 304. Wojskowe Zakłady Przetwarzające, sygn. I.362.1-17 (grupa zespołów)
 305. Centralny Zarząd Wytwórni Wojskowych, sygn. I.363.1
 306. Dyrekcja Państwowych Wytwórni Uzbrojenia, sygn. I.363.2
 307. Państwowe Zakłady Lotnicze, sygn. I.363.3
 308. Państwowe Zakłady Inżynierii, sygn. I.363.4
 309. Państwowe Zakłady Umundurowania, sygn. I.363.5
 310. Wytwórnie Prywatne, sygn. I.364.1-5 (grupa zespołów)
 311. Dowództwa Okręgów Wojskowych, sygn. I.370.1-10 (grupa zespołów)
 312. Dowództwa Okręgów Korpusów (Dowództwa Okręgów Generalnych), sygn. I.371.1-10 (grupa zespołów)
 313. Samodzielne Referaty Informacyjne Dowództw Okręgów Korpusów oraz Dowództwa Floty, sygn. I.371.1/A-11/A (grupa zespołów)
 314. Komendy Garnizonów, sygn. I.372.1-70 (grupa zespołów)
 315. Powiatowe Komendy Uzupełnień, sygn. I.374.1-55 (grupa zespołów)
 316. Oddziały Żandarmerii 1918-1939, sygn. I.375.1-11 (grupa zespołów)
 317. Oddziały Żandarmerii Polowej 1919-1922, sygn. I.375.12-35 (grupa zespołów)
 318. Obrona Narodowa, sygn. I.376.1-17 (grupa zespołów)
 319. Sprzymierzona Armia Ukraińska, sygn. I.380.1-20 (grupa zespołów)
 320. Związek Strzelecki, sygn. I.390.1
 321. Organizacje Paramilitarne, sygn. I.391.1-58 (grupa zespołów)
 322. Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości, sygn. I.394.1
 323. Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400
 324. Pisma periodyczne, sygn. I.410.1-10 (grupa zespołów)
 325. Odezwy, obwieszczenia, afisze, listy, sygn. I.411.1-5, 7-10 (grupa zespołów)
 326. Blankiety i formularze, sygn. I.412.1, 3-9 (grupa zespołów)
 327. Wycinki prasowe, sygn. I.413.13, 14, 16-26 (grupa zespołów)
 328. Przepisy, regulaminy, sygn. I.414.1
 329. Uroczystości i życzenia, sygn. I.415
 330. Odezwy, proklamacje, dokumenty oryginalne, zbiory dokumentów, dary, opracowania historyczne, sygn. I.440.1-4, 9-22
 331. Odezwy, sprawy zrzeszeń, czasopisma, deklaracje, sygn. I.441.1-3
 332. Korespondencja prywatna, zaświadczenia i potwierdzenia, wycinki gazet, proklamacje, mapy, darowizny, sygn. I.442.3-26
 333. Korespondencja prywatna, depozyty, dary, sygn. I.444.1-7
 334. Korespondencja prywatna, prasa, wycinki prasowe, sygn. I.461.1-3
 335. Materiały dot. związków wojskowych (Obrońców Lwowa, POW, Dowborczyków, kół legionowych, drużyn strzeleckich), sygn. I.462.1-24, 28-39
 336. Materiały dotyczące Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, sygn. I.463.1
 337. Towarzystwo i Komitet Opieki nad Grobami Bohaterów, sygn. I.464.1
 338. Teki Teslara, sygn. I.475.1
 339. Teki Baczyńskiego, sygn. I.476.1
 340. Dokumenty osobiste i materiały historyczne gen. Mariana Kukiela, sygn. I.477.1
 341. Państwowy Zakład Umundurowania, spis 1733/89
 342. Marynarka Wojenna, spis 1799/91
 343. Marynarka Wojenna, spis 1827/92
 344. Kolekcja akt Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1922-1938, spis 1903/2000
 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.