Kwerendy i poświadczenia

Osoby prywatne i instytucje mogą zwracać się pisemnie do Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie o przeprowadzenie kwerendy (poszukiwania informacji w zasobie akt).  Archiwum realizuje kwerendy wyłącznie w sprawach poświadczeniowych, dla celów prawno-administracyjnych, w celu ustalenia czasu, miejsca i przebiegu służby (pracy) oraz dla potrzeb emerytalno-rentowych.
Kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych (w tym przygotowania słowników osobowych), badań genealogicznych i regionalistycznych, określenia stanu prawnego nieruchomości, ustalenia przebiegu służby i szlaków bojowych jednostek wojskowych dla celów innych niż poświadczeniowe realizowane są osobiście przez zainteresowanych albo ich upoważnionych przedstawicieli w Pracowni Naukowej CAW WBH.

Pismo może zostać doręczone osobiście lub pocztą tradycyjną.

W przypadku kwerend realizowanych na zlecenie osób trzecich, przedstawić należy oryginalną lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa.

Kwerendy wykonywane są nieodpłatnie, płatne są ewentualnie kopie odnalezionych dokumentów. CENNIK

Zaświadczenia lub uwierzytelnione kopie/odpis/wypis/ wydajemy wyłącznie do celów postępowań sądowo-administracyjnych.

UWAGA! CAW WBH rozpatruje wyłącznie kwerendy podpisane przez zleceniodawcę.

 

Pismo kierowane do WBH powinno zawierać poniższe dane:

 • imię i nazwisko wnoszącego pismo lub nazwa instytucji
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) wnoszącego pismo
 • określenie celu, do jakiego ma służyć wynik kwerendy (urzędowy lub prywatny)
 • określenie przedmiotu sprawy - czego lub kogo (imię, nazwisko i jego ewentualne zmiany, data i miejsce urodzenia) lub jakich dokumentów dotyczy kwerenda (metryka, świadectwo, umowa, decyzja, wpis itp.), określenie jej zakresu czasowego i terytorialnego, a także podanie zebranych wcześniej innych istotnych informacji dotyczących przedmiotu sprawy, które ułatwią przeprowadzenie kwerendy.

W przypadku braku podstawowych danych prosimy o ich uzupełnienie – zob. wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Aby ułatwić sformułowanie zapytania, które Państwo do nas skierują, zamieszczamy przykłady najczęściej spotykanych rodzajów kwerend i informacje potrzebne do ich realizacji.

Kwerendy osobowe

W przypadku kwerend osobowych należy podać:

 • dane osoby, której ma dotyczyć kwerenda: imię, nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy
 • pełna nazwa jednostki wojskowej / szkoły / instytucji, numer jednostki wojskowej lub numer poczty polowej (miejsce postoju)


Kwerendy własnościowe - związane z posiadaniem prawa własności do nieruchomości

 • konieczne jest określenie celu prowadzonych poszukiwań oraz rodzaju poszukiwanej dokumentacji (np. decyzje urzędowe, akta spraw wywłaszczeniowych)
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty wykazujące posiadany interes lub obowiązek prawny w odniesieniu do prowadzonej sprawy
 • w przypadku kwerend realizowanych na zlecenie osób trzecich, należy przestawić oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa

Skuteczność kwerendy uzależniona jest od przedstawienia dokładnych danych odnoszących się do sprawy np.:
Informacje o nieruchomościach:

 • imię i nazwisko lub nazwa ówczesnego właściciela/właścicieli
 • usytuowanie i adres nieruchomości
 • nr działki
 • nr parceli
 • nr księgi wieczystej, w której nieruchomość została zapisana


Kwerendy o wypadkach nadzwyczajnych (rozstrzelania, represje itp.):

 • dane osoby, której ma dotyczyć kwerenda: imię, nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy
 • dokładne miejsce i data zdarzenia
 • pełna nazwa jednostki wojskowej / szkoły / instytucji, numer jednostki wojskowej lub numer poczty polowej (miejsce postoju)
 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.