Kopiowanie materiałów archiwalnych
  1. W czasie korzystania z archiwaliów w Pracowni Naukowej można wykonać nieodpłatnie ich kopie własnym aparatem fotograficznym, o ile przeznaczone będą do osobistego niekomercyjnego użytku. Ze względu na bezpieczeństwo materiałów niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej i manipulowanie archiwaliami inne niż wynikające ze zwykłego korzystania. Kopiowanie powinno odbywać się również w taki w sposób, żeby nie zakłócać pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywu).
  2. Podczas wizyty w Pracowni Naukowej wykonanie kopii można też zlecić Archiwum, w ramach odpłatnej usługi, wypełniając odpowiedni formularz [ksero] [foto] [skan]. Płatność za wykonane zlecenie wymagana jest przed wydaniem zainteresowanemu zamówionych reprodukcji.