Kontakty
ARCHIWUM WOJSKOWE W TORUNIU
 ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7
87 - 100   T O R U Ń  

e-mail: awt@ron.mil.pl

fax. 261-432-904

 

Dyrektor

płk mgr inż. Jakub BRZEZIŃSKI

261-432-901

723681865

Zastępca dyrektora
mgr Szymon RÓŻYŃSKI

261-432-902

Informacja archiwalna

261-432-930

Pracownia udostępniania akt

261-432-922

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych

261-432-903

Kancelaria

Fax  261-432-904

Sekcja Nadzoru Archiwalnego

261-432-907

Sekcja Przechowywania i Zabezpieczania Zasobu

261-432-908

Sekcja Ewidencji, Opracowywania i Udostępniania Zasobu

261-432-921

Sekcja Administracji Ogólnej

261-432-918