Kontakt

ARCHIWUM WOJSKOWE W TORUNIU
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W GDYNI

ul. Dickmana 10/14
81-103 GDYNIA

e-mail: archiwum@ron.mil.pl

Szef Oddziału:
Mariusz DAJAS

tel. 261 267 220
kom. 508 657 334

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 261 432 903

Samodzielny Informatyk tel. 261 267 222
Kancelaria Tajna

tel. 261 267 216
fax: 261 267 218

Kierownik Sekcji Nadzoru Archiwalnego i Przechowywania Zasobu

archiwum.nadzor@ron.mil.pl

tel. 261 267 221

Kierownik Sekcji Ewidencji i Udostępniania Zasobu 

archiwum.kwerendy@ron.mil.pl

tel. 261 267 184

Informacja archiwalna tel. 261 267 217
Pracownia udostępniania akt tel. 261 267 215