Kontakt

 

Wojskowe Biuro Historyczne

ul. Pontonierów 2A

00-910 Warszawa

 

 

KONTAKT

Dyrektor: dr hab. Sławomir Cenckiewicz

tel. 261-813-144 (sekretariat)

e-mail: wbh.sekretariat@ron.mil.pl

Zastępca dyrektora: Arnold Józefiak

tel. 261-813-700

e-mail: a.jozefiak@ron.mil.pl

cz.p.o. Kierownika CAW: Łukasz Cięgotura

 

tel. --

e-mail: l.ciegotura@ron.mil.pl

Szef wydziału ochrony informacji niejawnych: ppłk dypl. Jacek Pradelok

tel. 261-813-259

e-mail: j.pradelok@ron.mil.pl

Kierownik wydziału administracyjno-personalnego: Jarosław Tryfon

tel. 261-813-865

e-mail: wbh.kadry@ron.mil.pl

Kancelaria

tel. 261-814-637, fax 261-813-749

e-mail: wbh@ron.mil.pl

Pracownia Informacji Naukowej

tel. 261-814-584

e-mail: wbh.informacja@ron.mil.pl

Pracownia Naukowa

tel. 261-813-192  

e-mail: wbh.pracownia@ron.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jaromir Dylewski

tel. 261-813-144  

e-mail: iodo@ron.mil.pl