Kolekcja regulaminów, instrukcji i aktów prawnych

Kolekcja regulaminów i wydawnictw fachowych obejmuje materiały pochodzące sprzed I wojny światowej (wydane m.in. przez Towarzystwo Polskich Drużyn Strzeleckich), z lat 1914-1918 (wydane na potrzeby polskich formacji wojskowych walczących na frontach europejskich), z okresu II RP (od początkowego okresu organizacji wojska aż do 1939 r.) - stanowiące fragment zasobu przedwojennego Archiwum Wojskowego, oraz wydane po 1945 r., przesyłane do Archiwum jako egzemplarze obowiązkowe. Materiały przedwojenne to głównie instrukcje: strzeleckie, walki bagnetem, wyszkolenia piechoty, działań piechoty polskiej i armii obcych na polu walki, a także statuty oficerskich sądów honorowych, przepisy i instrukcje obsługi sprzętu i uzbrojenia, normy szkoleniowe, katalogi części zamiennych oraz zmiany i uzupełnienia do wcześniej wydanych instrukcji.

Ponadto CAW przechowuje zbiory przedwojennych i powojennych wojskowych i cywilnych aktów prawnych, m.in. Dzienniki Rozkazów i Rozkazów Tajnych, Dzienniki Personalne, Dzienniki Zarządzeń, Dzienniki Mianowań i Odznaczeń, Monitory Polskie i Dzienniki Ustaw.