Kolekcja Akt Wojskowego Biura Badań Historycznych

 Kolekcja ta zawiera zbiór materiałów przekazanych przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych.

 1. Kolekcja IX.1 - Polska w latach 1918-1939
 2. Kolekcja IX.2 - Wojna obronna Polski 1939
 3. Kolekcja IX.3 - Ruch oporu 1939-1945
 4. Kolekcja IX.4- Ludowe Wojsko Polskie
 5. Kolekcja IX.5 - Formacje polskie na Zachodzie
 6. Kolekcja IX.6 - Armia Radziecka, armie obce i współczesna historia wojskowa
 7. Kolekcja IX.7 - Armia Niemiecka
 8. Kolekcja IX.8- Historia wojskowości do 1918
 9. Kolekcja IX.9 - Różne
 10. Kolekcja IX.10 - II wojna światowa
 11. Kolekcja IX.11- Konferencje i sympozja
 12. Kolekcja IX.12 - Kolekcja gen. Zygmunta Berlinga, Kolekcja gen. Franciszka Skibińskiego, Kolekcja płk. dr. med. Jerzego Nadolskiego
 13. Kolekcja IX.13 - Zbiór notatek służbowych i ekspertyz WIH
 14. Kolekcja IX.14 - Kolekcja Laszenki
 15. Kolekcja IX.15 - Prasa