Informacje o zasobie

Informator o zasobie Archiwum Wojskowego w Oleśnicy.

Zasób archiwalny Archiwum Wojskowego w Oleśnicy obejmuje materiały instytucji cywilnych i wojskowych związanych z obronnością państwa.

Akta stanowią cenne źródło do badań historii wojskowości, nauk społecznych, gospodarczych czy też poszukiwań genealogicznych. Zaznaczyć należy jednak, że jest to młody zasób, w związku z tym dokumentacja udostępniana jest także do celów służbowych, dla potrzeb bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych. Na stale wysokim poziomie pozostaje również zainteresowanie zasobem wśród osób poszukujących informacji na temat przebiegu swojej służby wojskowej czy zatrudnienia w strukturach wojska.

Obecnie przepisy nakazują przekazywanie do archiwum materiałów archiwalnych z jednostek i instytucji podległych w okresie do 10 lat od ich wytworzenia. W praktyce dopływy następują dość często, toteż można stwierdzić, że zasób AWO jest zasobem otwartym.

Zgodnie z obecnymi przepisami archiwa wojskowe przyjmować powinny od jednostek organizacyjnych materiały wieczystego przechowywania (kategorii A), jednak zasób AWO, ze względu na zmiany na przestrzeni lat przepisów i funkcji, jakie archiwa spełniały, składa się zarówno z materiałów archiwalnych (kat. A), jak również dokumentacji podlegającej brakowaniu (niszczeniu) po upływie określonego okresu przechowywania (akta kat. B). Zasób ten jest w całości nieopracowany, toteż w oparciu o spisy akt (spisy zdawczo-odbiorcze) w Informatorze przedstawiono akta zarówno kategorii A, jak i B.

Poniżej odsyłamy do wersji Informatora, podzielonej na poszczególne bloki tematyczne: