Informacja archiwalna

Pracownicy informacji archiwalnej AWO udzielają użytkownikom, na podstawie dostępnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych, informacji dotyczących zasobu AWO, a także o zasadach udostępniania materiałów archiwalnych.

Informacje udzielane są telefonicznie pod nr 261 665 777 lub e-mailem (awo@wp.mil.pl) oraz drogą pocztową.

Zachęcamy do zapoznania się również z zakładką SPRAWY POŚWIADCZENIOWE, gdzie znajdują się informacje dotyczące kwerend (wyszukiwanie, wydawanie zaświadczeń).