Formularze
Załączniki:
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Pobierz
Załącznik do Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Pobierz
Wniosek o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych. Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych zawierających tajemnice prawnie chronione. Pobierz
Zamówienie (Rewers) Pobierz
Zlecenie na odpłatne wykonanie usługi reprografii (kserografii). Pobierz
Zlecenie na odpłatne wykonanie usługi reprografii (skanu). Pobierz
Zlecenie na odpłatne wykonanie usługi reprografii (foto). Pobierz
Zlecenie na odpłatne wykonanie usługi reprografii (wydruk z mikrofilmu). Pobierz
Wysokość opłat wnoszonych przez użytkowników w przypadku ponoszenia przez Archiwum dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem materiałów archiwalnych oraz za sporządzenie reprodukcji materiałów archiwalnych. Pobierz