Pracownia Informacji Naukowej oraz Pracownia Naukowa tymczasowo uruchomione są na terenie

Akademii Obrony Narodowej ul. gen. A.Chruściela 104 a.

 Adres do korespondencji: 

Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2A, 00-910 WARSZAWA

 

 

Informujemy, że w grudniu nastąpi zmiana lokalizacji Pracowni Naukowej i Pracowni Informacji Naukowej CAW WBH:

• do 13 grudnia br. udostępnianie akt odbywać się będzie w budynku przy ul. Chruściela 104a;

• 14, 17 i 18 grudnia Pracownie będą nieczynne dla Użytkowników;

• od 19 grudnia zapraszamy do nowej siedziby, ul. Pontonierów 2A.