Archiwalia Wojska Polskiego z lat 1943-1945

Materiały Wojska Polskiego z lat 1943-1945 obejmują 706 zespołów, które łącznie liczą około 669 m.b. Twórcami tej dokumentacji były polskie formacje wojskowe utworzone na terenie ZSRR w latach 1943-1945.

Za datę początkową działu III przyjęto 8 maja 1943 r. - dzień zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia pierwszej polskiej formacji wojskowej (1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki) na terytorium ZSRR między przedstawicielami Związku Patriotów Polskich a rządem radzieckim. Datę końcową stanowi rok 1945 - zakończenie działań wojennych i przejście oddziałów WP na stopę pokojową. Z dniem 22 sierpnia 1945 r . wiele oddziałów zostało rozformowanych (w tym 1 i 2 Armia WP) lub przeformowanych. Wiązało się to z przejmowaniem akt likwidowanych jednostek przez ich sukcesorów. Ze względu na roczny system prowadzenia akt, dla niektórych zespołów jako datę końcową przyjęto 31 grudnia 1945 r. - datę zakończenia teczek spraw przez kancelarie tych jednostek. Ponadto niektóre zespoły zawierają akta późniejsze, nawet do 1947 r., które pozostawiono ze względu na ciągłość zespołu oraz uniknięcie sztucznego podziału.

Tworzenie polskich oddziałów w 1943 r. odbywało się według radzieckich etatów, a ich akta przygotowywano i układano zgodnie z zasadami funkcjonowania kancelarii rosyjskich. W czasie opracowywania zespołów starano się zachować ten układ, co nie zawsze było możliwe. Część zespołów zachowała się jedynie w formie szczątkowej. Jest to spowodowane faktem, że wiele akt zaginęło lub zostało zniszczonych w czasie działań wojennych, wiele spalono, by nie dostały się w ręce wroga.

W większości zespołów występują dokumenty w języku polskim i rosyjskim.

Część akt sądów wojskowych i prokuratur przekazano do IPN.

 1. Sztab Główny Wojska Polskiego, sygn. III-1
 2. Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego, sygn. III-2
 3. Dowództwo 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, sygn. III-3
 4. Dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-4
 5. Dowództwo 2 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-5
 6. Dowództwo 3 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-6
 7. Dowództwo 1 Dywizji Piechoty [1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki], sygn. III-7
 8. 1 [Praski] Pułk Piechoty, sygn. III-8
 9. 2 [Berliński] Pułk Piechoty, sygn. III-9
 10. 3 [Berliński] Pułk Piechoty, sygn. III-10
 11. 1 [Berliński] Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-11
 12. 1 Samodzielny Batalion Szkolny, sygn. III-12
 13. 1 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-13
 14. 1 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-14
 15. 1 Batalion Saperów, sygn. III-15
 16. 1 Kompania Łączności, sygn. III-16
 17. 1 Kompania Chemiczna, sygn. III-17
 18. 1 Kompania Samochodowa, sygn. III-18, (zespół szczątkowy)
 19. 1 Piekarnia Polowa, sygn. III-19
 20. Pralnia Polowa 1 Dywizji Piechoty, sygn. III-20
 21. 1 Batalion Sanitarny, sygn. III-21
 22. 1 Ambulans Weterynaryjny, sygn. III-22, (zespół szczątkowy)
 23. Dowództwo 2 Dywizji Piechoty [2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego], sygn. III-23
 24. 4 Pułk Piechoty, sygn. III-24
 25. 5 [Kołobrzeski] Pułk Piechoty, sygn. III- 25
 26. 6 Pułk Piechoty, sygn. III-26
 27. 2 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-27
 28. Batalion Szkolny 2 Dywizji Piechoty, sygn. III-28
 29. 2 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-29
 30. 2 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-30
 31. 2 Batalion Saperów, sygn. III-31
 32. 2 Kompania Łączności, sygn. III-32
 33. 2 Kompania Samochodowa, sygn. III-33, (zespół szczątkowy)
 34. 2 Piekarnia Polowa, sygn. III-34, (zespół szczątkowy)
 35. 2 Batalion Sanitarny, sygn. III-35
 36. Dowództwo 3 Dywizji Piechoty [3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta], sygn. III-36
 37. 7 [Kołobrzeski] Pułk Piechoty, sygn. III-37
 38. 8 [Bydgoski] Pułk Piechoty, sygn. III-38
 39. 9 [Zaodrzański] Pułk Piechoty, sygn. III-39
 40. 3 [Kołobrzeski] Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-40
 41. Batalion Szkolny 3 Dywizji Piechoty, sygn. III-41
 42. 3 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-42
 43. 3 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-43
 44. 4 Batalion Saperów, sygn. III-44
 45. 3 Kompania Łączności, sygn. III-45
 46. 3 Piekarnia Polowa, sygn. III-46 (zespół szczątkowy)
 47. 3 Batalion Sanitarny, sygn. III-47
 48. 3 Ambulans Weterynaryjny, sygn. III-48
 49. Dowództwo 4 Dywizja Piechoty [4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego], sygn. III-49
 50. 10 Pułk Piechoty, sygn. III-50
 51. 11 Pułk Piechoty, sygn. III-51
 52. 12 Pułk Piechoty, sygn. III-52
 53. 6 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-53
 54. Batalion Szkolny 4 Dywizji Piechoty, sygn. III-54
 55. 4 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-55
 56. 5 Batalion Saperów, sygn. III-56
 57. 4 Kompania Łączności, sygn. III-57
 58. 4 Piekarnia Polowa, sygn. III-58
 59. 4 Batalion Sanitarny, sygn. III-59
 60. Dowództwo 5 [Saskiej] Dywizji Piechoty, sygn. III-60
 61. 13 Pułk Piechoty, sygn. III-61
 62. 15 Pułk Piechoty, sygn. III-62
 63. 17 Pułk Piechoty, sygn. III-63
 64. 22 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-64
 65. Batalion Szkolny 5 Dywizji Piechoty, sygn. III-65
 66. 6 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-66
 67. 5 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-67 (zespół szczątkowy)
 68. 14 Batalion Saperów, sygn. III-68
 69. 12 Kompania Łączności, sygn. III-69
 70. 5 Kompania Chemiczna, sygn. III-70 (zespół szczątkowy)
 71. 7 Kompania Samochodowa, sygn. III-71 (zespół szczątkowy)
 72. 8 Piekarnia Polowa, sygn. III-72
 73. 5 Batalion Sanitarny, sygn. III-73
 74. 1864 Kasa Polowa, sygn. III-74
 75. Dowództwo 6 [Pomorskiej] Dywizji Piechoty, sygn. III-75
 76. 14 [Kołobrzeski] Pułk Piechoty, sygn. III-76
 77. 16 [Kołobrzeski] Pułk Piechoty, sygn. III-77
 78. 18 [Kołobrzeski] Pułk Piechoty, sygn. III-78
 79. 23 [Kołobrzeski] Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-79
 80. Batalion Szkolny 6 Dywizji Piechoty, sygn. III-80
 81. 5 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-81 (zespół szczątkowy)
 82. 6 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-82 (zespół szczątkowy)
 83. 13 [Kołobrzeski] Batalion Saperów, sygn. III-83
 84. 15 Kompania Łączności, sygn. III-84
 85. 6 Kompania Chemiczna, sygn. III-85 (zespół szczątkowy)
 86. 8 Kompania Samochodowa, sygn. III-86
 87. 7 Piekarnia Polowa, sygn. III-87
 88. 6 Batalion Sanitarny, sygn. III-88
 89. 1867 Kasa Polowa, sygn. III-89 (zespół szczątkowy)
 90. Dowództwo 7 [Łużyckiej] Dywizji Piechoty, sygn. III-90
 91. 37 Pułk Piechoty, sygn. III-91
 92. 33 Pułk Piechoty, sygn. III-92
 93. 35 Pułk Piechoty, sygn. III-93
 94. 38 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-94
 95. 10 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-95
 96. 18 Batalion Saperów, sygn. III-96
 97. 14 Kompania Łączności, sygn. III-97
 98. 11 Batalion Sanitarny, sygn. III-98 (zespół szczątkowy)
 99. 9 Piekarnia Polowa, sygn. III-99 (zespół szczątkowy)
 100. 1881 Kasa Polowa, sygn. III-100 (zespół szczątkowy)
 101. Dowództwo 8 [Drezdeńskiej] Dywizji Piechoty, sygn. III-101
 102. 32 Pułk Piechoty, sygn. III-102
 103. 34 Pułk Piechoty, sygn. III-103
 104. 36 Pułk Piechoty, sygn. III-104
 105. 37 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-105
 106. 11 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-106
 107. 8 Samodzielna Kompania Zwiadowcza, sygn. III-107 (zespół szczątkowy)
 108. 19 Batalion Saperów, sygn. III-108
 109. 13 Kompania Łączności, sygn. III-109
 110. 14 Kompania Samochodowa, sygn. III-110 (zespół szczątkowy)
 111. 10 Batalion Sanitarny, sygn. III-111
 112. Dowództwo 9 [Sudeckiej] Dywizji Piechoty, sygn. III-112
 113. 26 Pułk Piechoty, sygn. III-113
 114. 28 Pułk Piechoty, sygn. III-114
 115. 30 Pułk Piechoty, sygn. III-115
 116. 40 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-116
 117. Batalion Szkolny 9 Dywizji Piechoty, sygn. III-117
 118. 12 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-118
 119. 9 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-119 (zespół szczątkowy)
 120. 20 Batalion Saperów, sygn. III-120
 121. 16 Kompania Łączności, sygn. III-121
 122. 13 Kompania Samochodowa, sygn. III-122 (zespół szczątkowy)
 123. 10 Piekarnia Polowa, sygn. III-123 (zespół szczątkowy)
 124. 15 Batalion Sanitarny, sygn. III-124 (zespół szczątkowy)
 125. 9 Ambulans Weterynaryjny, sygn. III-125 (zespół szczątkowy)
 126. Warsztaty Mundurowe 9 Dywizji Piechoty, sygn. III-126 (zespół szczątkowy)
 127. Dowództwo 10 [Sudeckiej] Dywizji Piechoty, sygn. III-127
 128. 25 Pułk Piechoty, sygn. III-128
 129. 27 Pułk Piechoty, sygn. III-129
 130. 29 Pułk Piechoty, sygn. III-130
 131. 39 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-131
 132. 13 Samodzielny Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-132
 133. 10 Kompania Zwiadowcza, sygn. III-133 (zespół szczątkowy)
 134. 21 Batalion Saperów, sygn. III-134
 135. 19 Kompania Łączności, sygn. III-135
 136. 12 Batalion Sanitarny, sygn. III-136
 137. 1 Samodzielny Batalion Szturmowy, sygn. III-137
 138. 1 Samodzielny Batalion Kobiecy [im. Emilii Plater], sygn. III-138
 139. Dowództwo 1 [Warszawskiej] Dywizji Kawalerii, sygn. III-139
 140. 1 Pułk Kawalerii, sygn. III-140
 141. 2 Pułk Kawalerii, sygn. III-141
 142. 3 Pułk Kawalerii, sygn. III-142
 143. 57 Pułk Artylerii Konnej, sygn. III-143
 144. Dywizjon Szkolny 1 Dywizji Kawalerii, sygn. III-144
 145. 4 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-145 (zespół szczątkowy)
 146. 12 Szwadron Saperów, sygn. III-146
 147. 10 Szwadron Łączności, sygn. III-147
 148. 4 Park Artyleryjski, sygn. III-148
 149. 7 Kolumna Taborowa, sygn. III-149
 150. 6 Szwadron Sanitarny, sygn. III-150 (zespół szczątkowy)
 151. 5 Ambulans Weterynaryjny, sygn. III-151 (zespół szczątkowy)
 152. Dowództwo Artylerii Wojska Polskiego, sygn. III-152
 153. Dowództwo 2 [Łużyckiej] Dywizji Artylerii, sygn. III-153
 154. Dowództwo 6 Brygady Artylerii Lekkiej, sygn. III-154
 155. 43 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-155
 156. 45 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-156
 157. 48 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III-157
 158. Dowództwo 7 Brygady Artylerii Ciężkiej, sygn. III-158
 159. 44 Pułk Artylerii Ciężkiej, sygn. III-159
 160. 47 Pułk Artylerii Ciężkiej, sygn. III-160
 161. 50 Pułk Artylerii Ciężkiej, sygn. III-161
 162. 8 Brygada Artylerii Ciężkiej, sygn. III-162
 163. 6 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego, sygn. III-163
 164. 4 Batalion Samochodowy, sygn. III-164
 165. 5 KompaniaSanitarna, sygn. III-165
 166. 19 Piekarnia Polowa, sygn. III-166
 167. Dowództwo 5 Dywizji Artylerii, sygn. III-167
 168. Dowództwo 2 [Pomorskiej] Brygady Artylerii Haubic, sygn. III-168
 169. 7 Pułk [Artylerii] Haubic, sygn. III-169
 170. 8 Pułk Artylerii Haubic, sygn. III-170
 171. 9 Pułk Artylerii Haubic, sygn. III-171
 172. Dowództwo 3 [Warszawskiej] Brygady Artylerii Haubic, sygn. III-172
 173. 10 Pułk Artylerii Haubic, sygn. III-173
 174. 11 Pułk Artylerii Haubic, sygn. III-174
 175. 12 Pułk Artylerii Haubic, sygn. III-175
 176. 10 Brygada Artylerii Ciężkiej, sygn. III-176
 177. 9 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego, sygn. III-177
 178. Bateria Sztabowa 5 Dywizji Artylerii, sygn. III-178
 179. 14 Kompania Sanitarna, sygn. III-179
 180. 8 Batalion Samochodowy, sygn. III-180
 181. Warsztaty Remontowe Sprzętu Artyleryjskiego 5 Dywizji Artylerii, sygn. III-181
 182. 38 Piekarnia Polowa, sygn. III-182
 183. 21 Polowa Baza Remontu Samochodów, sygn. III-183
 184. 2129 Kasa Polowa, sygn. III-184
 185. Dowództwo 1 Brygady Moździerzy, sygn. III-185
 186. 5 Pułk Moździerzy, sygn. III-186
 187. 8 Pułk Moździerzy, sygn. III-187
 188. 10 Pułk Moździerzy, sygn. III-188
 189. 11 Pułk Moździerzy, sygn. III-189
 190. 13 Park Artyleryjski, sygn. III-190
 191. Dowództwo 4 Brygady Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-191
 192. 4 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-192
 193. 19 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-193
 194. 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-194
 195. Dowództwo 9 Brygady Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-195
 196. 53 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-196
 197. 56 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-197
 198. 72 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-198
 199. Dowództwo 11 Brygady Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-199
 200. 29 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-200
 201. 30 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-201
 202. 31 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-202
 203. 5 Park Artyleryjski, sygn. III-203
 204. Dowództwo 14 Brygady Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-204
 205. 58 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-205
 206. 63 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-206
 207. 78 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, sygn. III-207
 208. Dowództwo 1 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-208
 209. 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-209
 210. 16 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-210
 211. 17 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-211
 212. 18 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-212
 213. Dowództwo 3 [Łużyckiej]Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-213
 214. 61 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-214
 215. 66 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-215
 216. 69 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-216
 217. 75 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-217
 218. Dowództwo 4 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-218
 219. 77 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-219
 220. 79 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-220
 221. 81 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-221
 222. 83 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-222
 223. 1 Brygada Artylerii Ciężkiej [1 Warszawska Brygada Artylerii Ciężkiej im. Józefa Bema], sygn. III-223
 224. 5 [Pomorska] Brygada Artylerii Ciężkiej, sygn. III-224
 225. 1 [Samodzielny Pomorski] Pułk Moździerzy, sygn. III-225
 226. 3 Pułk Moździerzy, sygn. III-226
 227. 32 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-227
 228. 1 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-228
 229. 5 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego, sygn. III-229
 230. 8 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego, sygn. III-230 (zespół szczątkowy)
 231. 10 Dywizjon Sztabowy Dowódcy Artylerii Wojska Polskiego, sygn. III-231
 232. Dowództwo Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych Wojska Polskiego, sygn. III-232
 233. Dowództwo 1 [Drezdeńskiego] Korpusu Pancernego, sygn. III-233
 234. 1 Brygada Piechoty Zmotoryzowanej, sygn. III-234
 235. 2 Brygada Pancerna, sygn. III-235
 236. 3 Brygada Pancerna, sygn. III-236
 237. 4 Brygada Pancerna, sygn. III-237
 238. 1 Dywizjon Artylerii Rakietowej, sygn. III-238
 239. 2 Pułk Moździerzy, sygn. III-239
 240. 24 Pułk Artylerii Samochodowej, sygn. III-240
 241. 25 Pułk Artylerii Samochodowej, sygn. III-241
 242. 26 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-242 (zespół szczątkowy)
 243. 27 Pułk Artylerii Samochodowej, sygn. III-243
 244. 6 Batalion Łączności, sygn. III-244
 245. 15 Batalion Saperów, sygn. III-245
 246. 10 Kompania Chemiczna, sygn. III-246 (zespół szczątkowy)
 247. 7 Batalion Sanitarny, sygn. III-247 (zespół szczątkowy)
 248. 14 Polowe Warsztaty Remontowe, sygn. III-248 (zespół szczątkowy)
 249. 15 Polowe Warsztaty Remontowe, sygn. III-249 (zespół szczątkowy)
 250. 17 Warsztaty Naprawy Broni, sygn. III-250 (zespół szczątkowy)
 251. 12 Piekarnia Polowa, sygn. III-251 (zespół szczątkowy)
 252. 9 Kompania Dowozu Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-252 (zespół szczątkowy)
 253. Dowództwo i Pododdziały 1 Brygady Pancernej [1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte], sygn. III-253
 254. 1 Pułk Czołgów, sygn. III-254
 255. 2 Pułk Czołgów, sygn. III-255
 256. 16 [Dnowsko-Łużycka] Brygada Pancerna, sygn. III-256
 257. 4 Pułk Czołgów Ciężkich, sygn. III-257
 258. 5 Pułk Czołgów Ciężkich, sygn. III-258
 259. 6 Pułk Czołgów Ciężkich, sygn. III-259
 260. 13 [Warszawski] Pułk Artylerii Samochodowej, sygn. III-260
 261. 7 Dywizjon Artylerii Samochodowej, sygn. III-261
 262. 1 Samodzielny Batalion Rozpoznawczy, sygn. III-262
 263. Dowództwo Wojsk Lotniczych, sygn. III-263
 264. 3 Pułk Lotnictwa Bombowego, sygn. III-264
 265. 3079 Stacja Poczty Polowej, sygn. III-265
 266. Dowództwo 3 [Brandenburskiej] Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, sygn. III-266 (zespół szczątkowy)
 267. 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, sygn. III-267 (zespół szczątkowy)
 268. 3083 Stacja Poczty Polowej, sygn. III-268
 269. Dowództwo 4 [Pomorskiej] Dywizji Lotnictwa Mieszanego, sygn. III-269
 270. 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ["Warszawa"], sygn. III-270
 271. 2 Pułk Bombowców Nocnych ["Kraków"], sygn. III-271 (zespół szczątkowy)
 272. 3 Pułk Lotnictwa Szturmowego, sygn. III-272
 273. 3116 Stacja Poczty Polowej, sygn. III-273
 274. 6 Samodzielny Pułk Łączności Lotnictwa, sygn. III-274
 275. 14 Samodzielny Pułk Lotniczy Korekcji i Zwiadu, sygn. III-275
 276. 17 Pułk Łączności Lotnictwa, sygn. III-276
 277. 103 Samodzielna Eskadra Lotnictwa Łączności, sygn. III-277
 278. 3077 Stacja Poczty Polowej, sygn. III-278 (zespół szczątkowy)
 279. 3313 Stacja Poczty Polowej, sygn. III-279
 280. Dowództwo Wojsk Łączności Wojska Polskiego, sygn. III-280
 281. 1 Pułk Łączności, sygn. III-281
 282. 3 Pułk Łączności, sygn. III-282
 283. 4 [Samodzielny Łużycki] Pułk Łączności, sygn. III-283
 284. 3 Batalion Łączności, sygn. III-284
 285. 10 [Saski Liniowy] Batalion Łączności, sygn. III-285
 286. 11 Batalion Łączności, sygn. III-286
 287. 5 Kompania Kablowo-Tyczkowa, sygn. III-287
 288. 6 Kompania Telegraficzno-Budowlana, sygn. III-288
 289. 8 Kompania Kablowo-Tyczkowa, sygn. III-289
 290. 9 Kompania Telegraficzno-Eksploatacyjna, sygn. III-290
 291. 10 Kompania Radiowa, sygn. III-291
 292. 11 Kompania Kablowo-Tyczkowa, sygn. III-292 (zespół szczątkowy)
 293. 22 Kompania Budowy Linii Telegraficznych, sygn. III-293
 294. 23 Kompania Kablowo-Tyczkowa, sygn. III-294 (zespół szczątkowy)
 295. 24 Kompania Budowy Linii Telegraficznych, sygn. III-295
 296. 30 Kompania Telegraficzno-Eksploatacyjna, sygn. III-296
 297. 32 Kompania Telegraficzno-Eksploatacyjna, sygn. III-297
 298. 38 Kompania Kablowo-Tyczkowa, sygn. III-298 (zespół szczątkowy)
 299. Dowództwo Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego, sygn. III-299
 300. Dowództwo 1 [Samodzielnej Warszawskiej] Brygady Saperów, sygn. III-300
 301. Kompania Sztabowa 1 Brygady Saperów, sygn. III-301 (zespół szczątkowy)
 302. 8 [Samodzielny Kołobrzeski] Batalion Saperów, sygn. III-302
 303. 9 [Samodzielny Kołobrzeski] Batalion Saperów, sygn. III-303
 304. 10 Batalion Saperów, sygn. III-304
 305. 11 Batalion Saperów, sygn. III-305
 306. Dowództwo 2 [Warszawskiej] Brygady Saperów, sygn. III-306
 307. 24 Batalion Saperów, sygn. III-307
 308. 26 Batalion Saperów, sygn. III-308
 309. 27 Batalion Saperów, sygn. III-309
 310. 29 Batalion Saperów, sygn. III-310
 311. Dowództwo 3 Brygady Pontonowo-Mostowej, sygn. III-311
 312. 6 Batalion Pontonowo-Mostowy [6 Warszawski Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy], sygn. III-312
 313. 31 Batalion Pontonowo-Mostowy, sygn. III-313
 314. 33 Batalion Pontonowo-Mostowy, sygn. III-314
 315. 35 Batalion Pontonowo-Mostowy, sygn. III-315
 316. Dowództwo 4 [Łużyckiej] Brygady Saperów, sygn. III-316
 317. 25 Batalion Saperów, sygn. III-317
 318. 28 Batalion Saperów, sygn. III-318
 319. 30 Batalion Saperów, sygn. III-319
 320. 32 Batalion Saperów, sygn. III-320
 321. Dowództwo 5 [Mazurskiej] Brygady Saperów, sygn. III-321
 322. 34 Batalion Saperów, sygn. III-322
 323. 36 Batalion Saperów, sygn. III-323
 324. 38 Batalion Saperów, sygn. III-324
 325. 39 Batalion Saperów, sygn. III-325
 326. 7 Samodzielny [Warszawski] Batalion Saperów, sygn. III-326
 327. Oddział Chemiczny Wojska Polskiego, sygn. III-327
 328. 1 Batalion Chemiczny, sygn. III-328
 329. 2 Batalion Chemiczny [2 Pomorski Samodzielny Zmotoryzowany Batalion Miotaczy Ognia], sygn. III-329
 330. 3 Batalion Chemiczny, sygn. III-330
 331. 28 [Saski] Pułk Artylerii Samochodowej, sygn. III-331
 332. 11 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, sygn. III-332
 333. 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, sygn. III-333 (zespół szczątkowy)
 334. 5 Kompania Aerofotogrametryczna, sygn. III-334
 335. 11 Kompania Obserwacyjno-Meldunkowa, sygn. III-335 (zespół szczątkowy)
 336. 18 Kompania Służby Radiopelengacyjnej, sygn. III-336
 337. 9 Liniowy Batalion Łączności, sygn. III-337
 338. 25 Kompania Budowy Linii Telegraficznej, sygn. III-338 (zespół szczątkowy)
 339. Dowództwo 7 Rejonu Baz Lotniczych, sygn. III-339
 340. 7 Kompania Łączności, sygn. III-340
 341. 14 Batalion Budowy Lotnisk, sygn. III-341
 342. 73 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-342
 343. 74 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-343
 344. 130 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-344
 345. 483 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-345
 346. 495 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-346
 347. 513 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-347
 348. 686 Batalion Obsługi Lotnisk, sygn. III-348
 349. 107 Batalion Samochodowy, sygn. III-349
 350. Dowództwo 1 Samodzielnej Brygady Zaporowej, sygn. III-350
 351. Samodzielna Grupa Manewrowa, sygn. III-351
 352. 1 Samodzielny Batalion Zaporowy, sygn. III-352
 353. 2 Samodzielny Batalion Zaporowy, sygn. III-353
 354. 3 Samodzielny Batalion Zaporowy, sygn. III-354
 355. Dowództwo 2 Samodzielnej Brygady Zaporowej, sygn. III-355
 356. Samodzielna Grupa Manewrowa, sygn. III-356
 357. 1 Samodzielny Batalion Zaporowy, sygn. III-357
 358. 2 Samodzielny Batalion Zaporowy, sygn. III-358
 359. 3 Samodzielny Batalion Zaporowy, sygn. III-359
 360. Dowództwo 3 Samodzielnej Brygady Zaporowej, sygn. III-360
 361. Dowództwo Żandarmerii Wojska Polskiego, sygn. III-361
 362. 4 Samodzielny Batalion Ochrony, sygn. III-362
 363. 5 Samodzielny Batalion Ochrony, sygn. III-363
 364. Samodzielny Batalion Ochrony Lasów, sygn. III-364
 365. 1 Pułk Ochrony Kolei, sygn. III-365
 366. Samodzielny Batalion Ochrony Obozu Specjalnego, sygn. III-366
 367. 7 Samodzielna Kompania Ochrony Sztabu 2 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-367
 368. Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień, sygn. III-368
 369. 1 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-369
 370. 2 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-370
 371. 3 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-371
 372. 4 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-372
 373. 5 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-373
 374. 6 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-374
 375. 7 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-375
 376. 8 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-376
 377. 9 Zapasowy Pułk Piechoty, sygn. III-377
 378. Rezerwa Oficerów 1 Armii Polskiej w ZSRR, sygn. III-378
 379. 4 Zapasowy Pułk Kawalerii, sygn. III-379
 380. 21 Zapasowy Pułk Artylerii, sygn. III-380
 381. 59 Zapasowy Pułk Artylerii, sygn. III-381
 382. Dywizjon Rezerwy Oficerów Artylerii Wojska Polskiego, sygn. III-382
 383. 3 Szkolny Pułk Czołgów, sygn. III-383
 384. 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, sygn. III-384
 385. 2 Zapasowy Pułk Łączności, sygn. III-385
 386. 2 Zapasowy Pułk Saperów, sygn. III-386
 387. 2 Samodzielny Szkolny Pułk Samochodowy, sygn. III-387
 388. 908 Szkoła Remontów Końskich, sygn. III-388
 389. Punkt Przesyłkowy nr 1, sygn. III-389
 390. Punkt Przesyłkowy nr 2, sygn. III-390
 391. Punkt Przesyłkowy nr 3, sygn. III-391
 392. Punkt Przesyłkowy nr 4, sygn. III-392
 393. Punkt Przesyłkowy nr 5, sygn. III-393
 394. Punkt Przesyłkowy nr 6, sygn. III-394
 395. Rejonowa Komenda Uzupełnień Augustów z siedzibą w Suwałkach, sygn. III-395
 396. Rejonowa Komenda Uzupełnień Białystok, sygn. III-396
 397. Rejonowa Komenda Uzupełnień Bielsk Podlaski, sygn. III-397
 398. Rejonowa Komenda Uzupełnień Chełm, sygn. III-398
 399. Rejonowa Komenda Uzupełnień Garwolin, sygn. III-399
 400. Rejonowa Komenda Uzupełnień Jarosław, sygn. III-400
 401. Rejonowa Komenda Uzupełnień Kraśnik, sygn. III-401
 402. Rejonowa Komenda Uzupełnień Lublin - Miasto, sygn. III-402
 403. Rejonowa Komenda Uzupełnień Lublin - Powiat, sygn. III-403
 404. Rejonowa Komenda Uzupełnień Ostrów Mazowiecka, sygn. III-404
 405. Rejonowa Komenda Uzupełnień Przemyśl, sygn. III-405
 406. Rejonowa Komenda Uzupełnień Rzeszów, sygn. III-406
 407. Rejonowa Komenda Uzupełnień Siedlce, sygn. III-407
 408. Rejonowa Komenda Uzupełnień Sokołów Podlaski, sygn. III-408
 409. Rejonowa Komenda Uzupełnień Tarnobrzeg z siedzibą w Nisku, sygn. III-409
 410. Rejonowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga, sygn. III-410
 411. Rejonowa Komenda Uzupełnień Zamość, sygn. III-411
 412. Oddział Personalny Wojska Polskiego, sygn. III-412
 413. Centrum Wyszkolenia Oficerów Wojska Polskiego, sygn. III-413
 414. Centrum Wyszkolenia Piechoty, sygn. III-414
 415. Oficerska Szkoła Piechoty nr 1, sygn. III-415
 416. Oficerska Szkoła Piechoty nr 2, sygn. III-416
 417. Oficerska Szkoła Piechoty nr 3, sygn. III-417
 418. Kursy Oficerów Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-418
 419. Kursy Oficerów Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-419
 420. Oficerska Szkoła Artylerii nr 1, sygn. III-420
 421. Oficerska Szkoła Artylerii nr 2, sygn. III-421
 422. Oficerska Szkoła Broni Pancernej, sygn. III-422
 423. Wojskowa Szkoła Pilotów w Dęblinie, sygn. III-423
 424. Wojskowa Techniczna Szkoła Lotnicza, sygn. III-424
 425. Oficerska Szkoła Łączności, sygn. III-425
 426. Podoficerska Szkoła Specjalistów Radiowych, sygn. III-426
 427. Oficerska Szkoła Saperów, sygn. III-427
 428. Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych, sygn. III-428
 429. Szkoła Oficerów Poborowych, sygn. III-429
 430. Oficerska Szkoła Intendentury, sygn. III-430
 431. Katedra Medycyny Wojskowej, sygn. III-431
 432. Wydział Sądownictwa Wojennego przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego, sygn. III-432
 433. Najwyższy Sąd Wojskowy, sygn. III-433
 434. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku, sygn. III-434
 435. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Chełmie, sygn. III-435
 436. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie, sygn. III-436 (zespół szczątkowy)
 437. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Przemyślu, sygn. III-437 (zespół szczątkowy)
 438. Sąd Garnizonowy w Rzeszowie, sygn. III-438
 439. Naczelna Prokuratura Wojskowa, sygn. III-439
 440. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku, sygn. III-440
 441. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Przemyślu, sygn. III-441
 442. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie, sygn. III-442
 443. 1 Kompania Karna, sygn. III-443
 444. 2 Kompania Karna, sygn. III-444
 445. 3 Kompania Karna, sygn. III-445
 446. Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego, sygn. III-446
 447. Departament Uzbrojenia Wojska Polskiego, sygn. III-447
 448. Szefostwo Zaopatrzenia Artyleryjskiego Wojska Polskiego, sygn. III-448
 449. 1 Pułk Samochodowy, sygn. III-449
 450. 1 Samodzielny [Kołobrzeski] Batalion Samochodowy, sygn. III-450
 451. 2 Samodzielny [Kołobrzeski] Batalion Samochodowy, sygn. III-451
 452. 3 Samodzielny Batalion Samochodowo-Transportowy, sygn. III-452
 453. 5 Samodzielny Batalion Samochodowo-Transportowy, sygn. III-453 (zespół szczątkowy)
 454. 6 Samodzielny Batalion Samochodowo-Transportowy, sygn. III-454
 455. 10 Samodzielny Batalion Samochodowy, sygn. III-455
 456. 6 Samochodowa Kompania Sztabowa, sygn. III-456
 457. 1 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-457
 458. 2 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-458
 459. 3 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-459
 460. 4 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-460
 461. 5 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-461
 462. 6 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-462
 463. 8 Samodzielna Kompania Taborowa, sygn. III-463
 464. 11 Kompania Obsługi Bazy Żywnościowej, sygn. III-464
 465. 12 Kompania Obsługi Bazy Żywnościowej, sygn. III-465
 466. 13 Kompania Obsługi Bazy Żywnościowej, sygn. III-466
 467. 14 Kompania Obsługi Bazy Żywnościowej, sygn. III-467 (zespół szczątkowy)
 468. 16 Kompania Obsługi Bazy Żywnościowej, sygn. III-468
 469. 2 Samodzielny Batalion Zdobyczy Wojennych, sygn. III-469
 470. 9 Samodzielny Batalion Zdobyczy Wojennych, sygn. III-470
 471. 4 Samodzielna Kompania Zdobyczy Wojennych, sygn. III-471
 472. Dowództwo 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej, sygn. III-472
 473. Wojskowy Sąd 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej, sygn. III-473
 474. 1 Pułk Rolno-Gospodarczy, sygn. III-474
 475. 2 Pułk Rolno-Gospodarczy, sygn. III-475
 476. 3 Pułk Rolno-Gospodarczy, sygn. III-476
 477. 4 Pułk Rolno-Gospodarczy, sygn. III-477
 478. 5 Pułk Rolno-Gospodarczy, sygn. III-478
 479. 6 Pułk Rolno-Gospodarczy, sygn. III-479
 480. 1 [Rzeszowski] Pułk Aprowizacyjny, sygn. III-480
 481. 4 [Warszawski] Pułk Aprowizacyjny, sygn. III-481
 482. 1 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-482
 483. 2 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-483
 484. 3 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-484
 485. 4 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-485
 486. 5 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-486
 487. 6 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-487
 488. 7 Samodzielny Batalion Pracy Łączności, sygn. III-488
 489. 8 Samodzielny Batalion Pracy Łączności, sygn. III-489
 490. 9 Samodzielny Batalion Pracy Łączności, sygn. III-490
 491. 10 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-491
 492. 11 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-492
 493. 12 Samodzielny Batalion Remontowo-Budowlany, sygn. III-493
 494. 13 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-494
 495. 15 Samodzielny Batalion Pracy, sygn. III-495
 496. 1 Samodzielny Batalion Eksploatacji Dróg, sygn. III-496
 497. 2 Samodzielny Batalion Budowy Dróg, sygn. III-497
 498. 3 [Warszawski] Samodzielny Batalion Budowy Mostów, sygn. III-498
 499. 6 Samodzielny Batalion Eksploatacji Dróg, sygn. III-499
 500. 7 Samodzielny Batalion Budowy Dróg, sygn. III-500
 501. 10 Samodzielny Batalion Budowy Mostów, sygn. III-501
 502. 11 Samodzielny Batalion Budowy Mostów, sygn. III-502
 503. 12 Samodzielny Batalion Budowy Mostów, sygn. III-503 (zespół szczątkowy)
 504. 14 Samodzielny Batalion Budowy Dróg, sygn. III-504
 505. 15 Samodzielny Batalion Budowy Dróg, sygn. III-505 (zespół szczątkowy)
 506. Główny Bank Wojska Polskiego, sygn. III-506
 507. 1 Oddział Polowy Banku Wojska Polskiego, sygn. III-507 (zespół szczątkowy)
 508. 2 Oddział Polowy Banku Wojska Polskiego, sygn. III-508 (zespół szczątkowy)
 509. 3 Oddział Polowy Banku Wojska Polskiego, sygn. III-509 (zespół szczątkowy)
 510. Kasa Polowa nr 12 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-510
 511. Kasa Polowa nr 13 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-511 (zespół szczątkowy)
 512. Kasa Polowa nr 20 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-512
 513. Kasa Polowa nr 22 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-513 (zespół szczątkowy)
 514. Kasa Polowa nr 23 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-514
 515. Kasa Polowa nr 24 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-515 (zespół szczątkowy)
 516. Kasa Polowa nr 25 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-516 (zespół szczątkowy)
 517. Kasa Polowa nr 26 Banku Wojska Polskiego, sygn. III-517 (zespół szczątkowy)
 518. Wydział Cenzury Wojennej nr 40, sygn. III-518 (zespół szczątkowy)
 519. 41 Wojskowy Rozdzielczy Punkt Pocztowy, sygn. III-519
 520. Oddział Cenzury Wojennej nr 41, sygn. III-520 (zespół szczątkowy)
 521. 497 Stacja Poczty Polowej, sygn. III-521
 522. Główny Wydział Duszpasterstwa Wojska Polskiego, sygn. III-522
 523. Główny Rabinat Wojska Polskiego, sygn. III-523 (zespół szczątkowy)
 524. Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego, sygn. III-524
 525. Centralny Dom Żołnierza, sygn. III-525
 526. 1 Czołowy Punkt Ewakuacyjny, sygn. III-526
 527. 3 Czołowy Punkt Ewakuacyjny, sygn. III-527
 528. 4 Czołowy Punkt Ewakuacyjny [Centralna Poliklinika 2 Armii], sygn. III-528
 529. 8 Frontowy Punkt Ewakuacyjny, sygn. III-529
 530. 1 Samodzielny Batalion Ozdrowieńców, sygn. III-530
 531. 1 Czołowy Punkt Rozdzielczy i 1 Samodzielna Kompania Wzmocnienia Służby Zdrowia 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-531
 532. 6 Samodzielna Kompania Pogotowia Chirurgicznego, sygn. III-532 (zespół szczątkowy)
 533. 8 Samodzielna Kompania Sanitarna, sygn. III-533
 534. 10 Konna Kompania Sanitarna, sygn. III-534 (zespół szczątkowy)
 535. 12 Samodzielna Kompania Dezynfekcyjno-Kąpielowa, sygn. III-535
 536. Pociąg Pogotowia Sanitarnego nr 2, sygn. III-536 (zespół szczątkowy)
 537. Pociąg Pogotowia Sanitarnego nr 102a, sygn. III-537 (zespół szczątkowy)
 538. Pociąg Pogotowia Sanitarnego nr 104, sygn. III-538 (zespół szczątkowy)
 539. 6 Laboratorium Patologiczno-Anatomiczne, sygn. III-539
 540. 9 Laboratorium Sanitarno-Epidemiczne, sygn. III-540 (zespół szczątkowy)
 541. 14 Oddział Sanitarno-Epidemiczny, sygn. III-541 (zespół szczątkowy)
 542. 28 Oddział Dezynfekcyjno-Instruktorski, sygn. III-542
 543. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 1 (Szpital Garnizonowy Tarnów), sygn. III-543
 544. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 2, sygn. III-544
 545. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 4 (Szpital Garnizonowy Opole), sygn. III-545
 546. Polowy Szpital Chorób Zakaźnych nr 5, sygn. III-546
 547. Ruchomy Polowy Szpital Lekko Rannych nr 6 (Okręgowy Szpital nr 7), sygn. III-547
 548. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 8 (Szpitale Garnizonowe Iława k. Żagania i Żary), sygn. III-548
 549. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 9 (Szpital Garnizonowy Gorzów), sygn. III-549
 550. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 10, sygn. III-550
 551. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 11, sygn. III-551
 552. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 12 (Szpital Garnizonowy Szczecin), sygn. III-552
 553. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 13, sygn. III-553
 554. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 14 (Szpital Garnizonowy Modlin), sygn. III-554
 555. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 15, sygn. III-555
 556. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 16, sygn. III-556
 557. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 17 (Szpital Garnizonowy Złocieniec), sygn. III-557
 558. Ruchomy Polowy Szpital Chorób Wewnętrznych nr 20, sygn. III-558
 559. Ruchomy Polowy Szpital Chorób Wewnętrznych nr 21, sygn. III-559
 560. Polowy Szpital Infekcyjny nr 24, sygn. III-560
 561. Polowy Szpital Infekcyjny nr 25, sygn. III-561
 562. Polowy Szpital Lekko Rannych nr 28, sygn. III-562
 563. Polowy Szpital Lekko Rannych nr 29, sygn. III-563
 564. Polowy Szpital Lekko Rannych nr 30, sygn. III-564
 565. Polowy Szpital Lekko Rannych nr 32 (Szpitale Garnizonowe Wrocław i Szopienice), sygn. III-565
 566. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 38 (Szpitale Garnizonowe Chełmno i Zielona Góra), sygn. III-566
 567. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 42 (Szpital Chorób Zakaźnych), sygn. III-567
 568. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 43 (Szpital i Poliklinika MON), sygn. III-568
 569. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 62 (Szpital Garnizonowy Gdańsk), sygn. III-569
 570. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 63 (Szpital Garnizonowy Rzeszów), sygn. III-570
 571. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 64 (Szpital Garnizonowy Bydgoszcz), sygn. III-571
 572. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 66 (Szpital Garnizonowy Koszalin), sygn. III-572
 573. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 67 (Szpital Garnizonowy Kalisz), sygn. III-573
 574. Polowy Ruchomy Szpital Chirurgiczny nr 1587 (Szpital Garnizonowy Inowrocław), sygn. III-574
 575. Szpital Lotniczy nr 1763 (Szpital Garnizonowy Otwock), sygn. III-575
 576. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 1796, sygn. III-576
 577. Polowy Ruchomy Szpital Chirurgiczny nr 1797, sygn. III-577
 578. Polowy Ruchomy Szpital Chirurgiczny nr 2101 (Szpitale Garnizonowe Siedlce i Kielce), sygn. III-578
 579. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 2114, sygn. III-579
 580. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 2138, sygn. III-580
 581. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 2146 (Szpital Marynarki Wojennej - Gdynia), sygn. III-581
 582. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 2343 (Główny Szpital Kliniczny), sygn. III-582
 583. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 3196, sygn. III-583
 584. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 3299, sygn. III-584
 585. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 3416, sygn. III-585
 586. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 4234, sygn. III-586
 587. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 4478 (Szpital Garnizonowy Olsztyn), sygn. III-587
 588. Okręgowy Szpital nr 1 Warszawa (Szpital Garnizonowy 1 Armii Wojska Polskiego), sygn. III-588
 589. Okręgowy Szpital nr 2 Lublin (Szpital Garnizonowy Lublin), sygn. III-589
 590. Okręgowy Szpital nr 3 Kraków, sygn. III-590
 591. Okręgowy Szpital nr 4 Łódź, sygn. III-591
 592. Okręgowy Szpital nr 5 Poznań, sygn. III-592
 593. Garnizonowy Szpital w Toruniu (Okręgowy Szpital nr 6), sygn. III-593
 594. Szpital Garnizonowy w Chełmie, sygn. III-594
 595. Szpital Garnizonowy Przemyśl (Szpitale Garnizonowe Białystok i Ełk), sygn. III-595
 596. Szpital Garnizonowy w Radomiu, sygn. III-596
 597. Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża Lublin, sygn. III-597
 598. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 616, sygn. III-598
 599. Polowy Szpital Chorób Wewnętrznych nr 2085, sygn. III-599
 600. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 2914, sygn. III-600
 601. Polowy Szpital Lekko Rannych nr 2985, sygn. III-601
 602. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 3555, sygn. III-602
 603. Polowy Szpital Chorób Zakaźnych nr 4244, sygn. III-603
 604. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 5171, sygn. III-604
 605. Ruchomy Polowy Szpital Chirurgiczny nr 5174, sygn. III-605
 606. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 5212, sygn. III-606
 607. Polowy Szpital Ewakuacyjny nr 5380, sygn. III-607
 608. Polowe Ruchome Laboratorium Weterynaryjne nr 2, sygn. III-608 (zespół szczątkowy)
 609. Ewakuacyjny Szpital Weterynaryjny nr 4, sygn. III-609 (zespół szczątkowy)
 610. Ewakuacyjny Szpital Weterynaryjny nr 14, sygn. III-610 (zespół szczątkowy)
 611. Frontowy Szpital Weterynaryjny nr 18, sygn. III-611
 612. Frontowy Szpital Weterynaryjny nr 19, sygn. III-612
 613. Frontowy Szpital Weterynaryjny nr 20, sygn. III-613
 614. Frontowe Laboratorium Weterynaryjne nr 23, sygn. III-614 (zespół szczątkowy)
 615. 1 Samodzielny Batalion Remontu Samochodów, sygn. III-615
 616. 3 Samodzielny Batalion Remontu Samochodów, sygn. III-616 (zespół szczątkowy)
 617. 4 Samodzielny Batalion Remontu Samochodów, sygn. III-617
 618. 5 Samodzielny Batalion Remontu Samochodów, sygn. III-618
 619. 7 Samodzielny Batalion Remontu Czołgów, sygn. III-619
 620. 8 Batalion Remontu Maszyn Gąsienicowych, sygn. III-620
 621. 24 Batalion Remontu Czołgów, sygn. III-621
 622. 1 Kompania Ewakuacyjna, sygn. III-622
 623. 1 Główne Warsztaty Samochodowe, sygn. III-623 (zespół szczątkowy)
 624. 4 Artyleryjskie Warsztaty Samochodowe 1 Armii Polskiej, sygn. III-624
 625. 5 Polowe Warsztaty Remontu Traktorów, sygn. III-625 (zespół szczątkowy)
 626. 10 Zborny Punkt Rozbitych Maszyn, sygn. III-626
 627. 11 Samodzielne Warsztaty Samochodowe, sygn. III-627
 628. 17 Lotnicze Warsztaty Remontowe, sygn. III-628
 629. 24 Frontowe Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-629 (zespół szczątkowy)
 630. 27 Warsztaty Remontowe Sprzętu Łączności, sygn. III-630
 631. 31 Frontowe Warsztaty Mundurowe, sygn. III-631 (zespół szczątkowy)
 632. 40 Ruchome Warsztaty Artyleryjskie, sygn. III-632
 633. 41 Ruchoma Baza Remontu Maszyn Gąsienicowych, sygn. III-633
 634. 42 Baza Remontu Maszyn Gąsienicowych, sygn. III-634
 635. 44 Warsztaty Artyleryjskie, sygn. III-635 (zespół szczątkowy)
 636. 131 Lotnicze warsztaty Remontowe, sygn. III-636 (zespół szczątkowy)
 637. 811 Lotnicze Warsztaty Remontu Samochodów, sygn. III-637
 638. 817 Lotnicze Warsztaty Remontowe, sygn. III-638
 639. 5 Piekarnia Polowa 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-639
 640. 6 Piekarnia Polowa 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-640
 641. 17 Piekarnia Polowa, (zespół szczątkowy), sygn. III-641
 642. 20 Piekarnia Polowa, sygn. III-642
 643. 21 Piekarnia Polowa, sygn. III-643
 644. 26 Piekarnia Polowa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. III-644
 645. 3 Pralnia Polowa 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-645 (zespół szczątkowy)
 646. 16 Pralnia Polowa, sygn. III-646
 647. 17 Pralnia Polowa, sygn. III-647 (zespół szczątkowy)
 648. 9 Zarząd Stacji Rozdzielczej Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. III-648
 649. 1 Polowy Skład Łączności, sygn. III-649 (zespół szczątkowy)
 650. 2 Polowy Skład Artyleryjski 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-650
 651. 3 Polowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-651
 652. 4 Polowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-652
 653. 5 Polowy Magazyn Amunicji Artyleryjskiej, sygn. III-653 (zespół szczątkowy)
 654. 6 Polowy Skład Żywnościowy, sygn. III-654
 655. 7 Polowy Skład Taborowo-Mundurowy, sygn. III-655
 656. 8 Polowy Skład Sanitarny 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-656 (zespół szczątkowy)
 657. 9 Polowy Skład Weterynaryjny 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-657
 658. 10 Polowy Skład Samochodowy 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-658
 659. 11 Polowy Skład Chemiczny 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-659
 660. 12 Polowy Skład Saperski (114 Okręgowy Skład Inżynieryjny Okręgu Wojskowego Śląsk), sygn. III-660
 661. 13 Polowy Skład Żywnościowy, sygn. III-661
 662. 14 Polowy Skład Taborowo-Mundurowy, sygn. III-662
 663. 15 Polowy Magazyn Saperski, sygn. III-663
 664. 20 Polowy Skład Sanitarny, sygn. III-664 (zespół szczątkowy)
 665. 21 Polowy Skład Weterynaryjny, sygn. III-665
 666. 26 Frontowy Magazyn Chemiczny (17 Główny Magazyn Chemiczny), sygn. III-666
 667. 27 Główny Magazyn Chemiczny, sygn. III-667
 668. 29 Frontowy Skład Samochodowy, sygn. III-668
 669. 31 Główny Magazyn Samochodowy, sygn. III-669
 670. 32 Polowy Skład Łączności, sygn. III-670
 671. 35 Centralny Magazyn Sprzętu Inżynieryjnego, sygn. III-671
 672. 36 Frontowy Magazyn Materiałów Wybuchowych, sygn. III-672
 673. 40 Magazyn Sprzętu Pancernego, sygn. III-673
 674. 41 Magazyn Sprzętu Pancernego, sygn. III-674 (zespół szczątkowy)
 675. 43 Frontowy Magazyn Żywnościowy, sygn. III-675 (zespół szczątkowy)
 676. 44 Centralny Magazyn Taborowo-Mundurowy, sygn. III-676
 677. 45 Magazyn Żywnościowy, sygn. III-677
 678. 49 Polowy Magazyn Sanitarny, sygn. III-678
 679. 52 Główny Magazyn Weterynaryjny, sygn. III-679
 680. 55 Frontowy Magazyn Uzbrojenia, sygn. III-680
 681. 56 Frontowy Magazyn Amunicji, sygn. III-681
 682. 57 Frontowy Magazyn Amunicji, sygn. III-682
 683. 58 Polowy Magazyn Artyleryjski, sygn. III-683
 684. 62 Polowy Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-684
 685. 63 Frontowy Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-685
 686. 64 Polowy Magazyn Materiałów Pędnych i Smarów, sygn. III-686
 687. 71 Magazyn Sprzętu Lotniczego, sygn. III-687
 688. 620 Magazyn Amunicji Lotniczej, sygn. III-688
 689. 953 Magazyn Intendentury Dowództwa Wojsk Lotniczych, sygn. III-689
 690. 3306 Magazyn Zbożowy Wojsk Lotniczych, sygn. III-690
 691. Nieetatowy Magazyn Zbożowy 1 Armii Wojska Polskiego, sygn. III-691 (zespół szczątkowy)
 692. 1188 Magazyn Materiałów Pędnych Wojsk Lotniczych, sygn. III-692
 693. 122 Centralna Składnica Sanitarna (51 Frontowy Skład Sanitarny), sygn. III-693
 694. Dowództwo 1 Szkolnej Dywizji Piechoty, sygn. III-694 (zespół szczątkowy)
 695. 11 Szkolny Pułk Piechoty, sygn. III-695
 696. 12 Szkolny Pułk Piechoty, sygn. III-696
 697. 13 Szkolny Pułk Piechoty, sygn. III-697
 698. 6 Szkolny Pułk Moździerzy, sygn. III-698
 699. 37 Piekarnia Polowa, sygn. III-699
 700. Ambulans 1 Szkolnej Dywizji Piechoty, sygn. III-700 (zespół szczątkowy)
 701. Komendantura Stacji Rozdzielczej nr 8, sygn. III-701(zespół szczątkowy)
 702. Wojskowa Prokuratura Polskich Kolei Państwowych, sygn. III-702
 703. Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych, sygn. III-703
 704. Główny Urząd Handlu Wojskowego (2 Zarząd Handlu Wojskowego), sygn. III-704
 705. Urząd Handlu Wojskowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sygn. III-705
 706. 104 Baza Handlu Wojskowego (3 Baza Handlowa Frontu), sygn. III-706
 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.