Akty Prawne

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu;

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. r. o ochronie informacji niejawnych;

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. poz. 1161);

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743);

7. Zarządzenie Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32);

8. Zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 118);

9. Decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 61);

10. Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 52);

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności;

12. Zarządzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 402);

13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych;

Wykaz decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego

1. Decyzja Nr 38 Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania, wydawania i ewidencjonowania zezwoleń na zniszczenie dokumentacji niearchiwalne;

2. Decyzja Nr 39 Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania i sposobu dokumentowania ekspertyz archiwalnych;

3. Decyzja Nr 58 Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez archiwa wojskowe podległe Dyrektorowi WBH.

4. Decyzja Nr 43 Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie "Wytycznych dotyczących przygotowania i przekazania materiałów zawierających informacje niejawne do Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura Historycznego oraz podległych archiwów wojskowych."

 
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.