None 24.09.2018
Twórca niepodległej. Józef Piłsudski 1867–1935
Marek Gałęzowski, Jerzy Kirszak, Warszawa 2018.

Zawierający kilkaset fotografii, w dużej mierze publikowanych po raz pierwszy, album – wspólne dzieło IPN i WBH – poprzedzony obszernym popularno-naukowym wstępem, stanowi niejako ilustrowaną biografię Marszałka Piłsudskiego. Publikacja, w pięknej szacie graficznej, opatrzona przedmową Prezydenta RP, ukazuje się w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania niepodległości Polski jako hołd dla Jej wskrzesiciela.