None 24.09.2018
Anna Walentynowicz 1929–2010
Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki, Warszawa 2017, ss. 312.

Anna Walentynowicz nieczęsto słyszała słowa podobne do tych, wypowiedzianych przez księdza biskupa Ryszarda Kasynę: „Jedna z najznakomitszych mieszkańców Gdańska i Pomorza. Kobieta skromna i nieugięta, po prostu dobry człowiek. Przepełniona pasją walki o sprawiedliwość i człowieczeństwo, i nigdy – przeciwko komuś. Nie znała słowa donos, intryga, pogarda. Ideałów »Solidarności« broniła na każdym etapie swojego życia”. Tym życiem Anna Walentynowicz dała świadectwo niewiarygodnej odwagi w świecie pomieszanych pojęć, gdy donos traktowany był jak nic nie znacząca wypowiedź, a nienawiść stała się bronią środowisk mających na sztandarach wypisane tolerancję i dialog.


(Ze wstępu dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN)