None 24.09.2018
Generał Józef Haller 1873–1960
Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła, Warszawa 2017, ss. 392

Album poświęcony gen. broni Józefowi Hallerowi, wydany wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Wojskowe Biuro Historyczne, powstał w setną rocznicę utworzenia Armii Polskiej we Francji, tzw. „Błękitnej Armii generała Hallera”. Publikację podzielono na trzy części: czas do wyjazdu generała do Francji, okres od utworzenia tam Armii Polskiej aż do wybuchu II wojny światowej oraz okres emigracji po zakończeniu wojny, ukazuje etapy życia generała ilustrując jednocześnie losy i dzieje państwa polskiego i Polaków. Wzbogacony o liczne, niepublikowane dotąd fotografie pochodzące ze zbiorów nie tylko IPN i WBH, ale także wielu instytucji i osób prywatnych jest hołdem oddanym polskiemu czynowi zbrojnemu w XX w.