None 24.09.2018
Geneza Ludowego Wojska Polskiego 1943-45
Sławomir Cenckiewicz, Warszawa 2017, ss. 96.

9 października 1943 r. Berling wydał rozkaz tłumaczący żołnierzom cele wojny i sens powstania LWP: „stworzymy tymczasową władzę i zapewnimy jej swobodę pracy; […] wojsko stać będzie na straży sojuszu ze Związkiem Radzieckim” i strzec będzie: „aby nie wrócił do Polski faszyzm w jakiejkolwiek postaci”, „dla wrogów demokracji i wolności, dla szkodników i warchołów gniew narodu znajdzie środki poskromienia i my będziemy jego narzędziem.”

(Fragment broszury)

„Tradycja oręża polskiego jest tak wielka i tak stara jak nasza tysiącletnia historia. Są w niej zwycięstwa, są i klęski, ale nie może w niej być zdrady narodowej. Lepiej nie mówić o tradycji tam, gdzie oddziały formował nasz wróg i najeźdźca Polski”.