None 24.09.2018
Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP
Józef Maria Ruszar, red. nauk. Kamil Dworaczek i Jacek Jędrysiak, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 2017, ss. 253 s. + 20 s. wkł. il.

Dziennik Józefa Ruszara to unikalne źródło historyczne, obrazujące realia odbywania zasadniczej służby wojskowej w ludowym Wojsku Polskim w latach siedemdziesiątych XX wieku. Spisywany na bieżąco, stanowi barwną i fascynującą opowieść wyjątkowej jednostki wepchniętej w ramy dysfunkcyjnej machiny wojskowej. Praca zwraca także uwagę na nieznany wcześniej problem wykorzystania obowiązku służby wojskowej jako formy represji wobec działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności. Tematyka oraz język pełen swady sprawiły, że książka stała się ważnym elementem obchodów 40. rocznicy powstania SKS, zyskując także nominację do Nagrody Historycznej Tygodnika „Polityka” w kategorii pamiętników i wspomnień.