None 28.01.2019
Nowy redaktor naczelny "Przeglądu Historyczno-Wojskowego"

 Decyzją dyrektora Wojskowego Biura Historycznego nowym redaktorem naczelnym "Przeglądu Historyczno-Wojskowego" został dr Jacek Jędrysiak. Ustępującemu redaktorowi naczelnemu dr. Danielowi Koresiowi serdecznie dziękujemy za wkład pracy włożony w rozwój "Przeglądu Historyczno-Wojskowego", dr. Jackowi Jędrysiakowi życzymy owocnej i pełnej sukcesów pracy!

Galeria: