None 30.11.2018
Uroczyste przekazanie Podsekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezydenta RP kopii dokumentacji dotyczącej Pałacu Saskiego
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał przedstawicielowi Prezydenta RP Wojciechowi Kolarskiemu kopie dokumentacji dotyczącej Pałacu Saskiego znajdującej się w zasobie Wojskowego Biura Historycznego.

        Wśród archiwaliów są m.in. przedwojenne fotografie oraz plany modernizacji pałacu z lat 1923-1933 przeprowadzonej przez architekta Aleksandra Sygietyńskiego, który podjął się przebudowy amfiladowych wnętrz budynku na potrzeby mieszczącego się w nim Sztabu Generalnego WP. Dzięki zachowanym projektom architektonicznym odbudowa Pałacu Saskiego symbolicznie zainaugurowana 11 listopada 2018 roku przez Prezydenta RP w 100 -lecie odzyskania przez Polskę niepodległości może sprawnie przebiec oraz pozwoli nawierne odtworzenie wyglądu pałacu.    
        W uroczystości uczestniczyli również: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin. Przekazaniu towarzyszyła wystawa zgromadzonej dokumentacji oraz pokaz multimedialny. Dyrektor WBH dr hab. Sławomir Cenckiewicz przybliżył gościom historię oraz charakter