None 30.10.2018
Ogólnopolska konferencja naukowa "Militarne aspekty odzyskania niepodległości"
W dniach 29-30 października 2018 roku, na kampusie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Militarne aspekty odzyskania niepodległości".

         Tematykę wystąpień wygłaszanych podczas konferencji organizatorzy skupili wokół czynnika militarnego i roli jaką odegrał on w odzyskaniu niepodległości. Znaczenia powstania wielkopolskiego, powstań śląskich czy też – najważniejszej konfrontacji militarnej powstającego państwa - wojny polsko-bolszewickiej nie sposób przecenić. Wydarzenia te jednocześnie miały niebagatelny wpływ na kształt odrodzonego państwa polskiego, rolę jaką odgrywał w niej szeroko pojęty czynnik militarny, w tym zwłaszcza oficerowie i żołnierze, czy w końcu na sam etos wojskowy i etykę żołnierską.

         Z tych względów, skupiając swoją uwagę głównie na latach 1918-1919, zaproszeni prelegenci poruszali tematy związane z sytuacją militarną na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, polskimi formacjami zbrojnymi u boku państw zaborczych, działalnością konspiracyjną pozwalającą na prowadzenie późniejszych samodzielnych akcji zbrojnych, czy też umożliwiającą stosunkowo szybkie przejęcie władzy i sformowanie wojska na terenach opuszczanych przez zaborców.