None 09.07.2018
Komunikat Wojskowego Biura Historycznego
Apel o przekazywanie wszelkich informacji na temat niszczonych oraz zaginionych dokumentów i materiałów.