None 22.05.2018
Wizyta Tomasza Zdzikota, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Rozbudowywany obiekt Wojskowego Biura Historycznego odwiedził dziś Sekretarz Stanu w MON, Tomasz Zdzikot.

W spotkaniu uczestniczył również dyrektor WBH Sławomir Cenckiewicz oraz przedstawiciele kierownictwa Biura i kierownictwa prac budowlanych. W ramach spotkania omówiono aktualny stan prac remontowych i budowlanych oraz perspektywy realizacji dalszych założeń planu i oddania budynku do użytku.