None 04.09.2019
Szkolenia archiwalne
dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym

W dniach 02-03.09.2019 r.  przedstawiciele Oddziału Zamiejscowego w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu,  przeprowadzili w Jastrzębiej Górze szkolenie archiwalne dla instytucji i jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym. W szkoleniu udział wzięło 91 osób z 50 instytucji i jednostek organizacyjnych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie archiwistyki, funkcjonowanie w jednostkach Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w układzie dziesiętnym, nadawanie znaku sprawy oraz kompletowanie dokumentacji w akta spraw. Ponadto poruszone zostały zagadnienia dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji z uczestnikami.