None 15.10.2018
Mianowanie na wyższy stopień wojskowy
W dniu 15.10.2018r. na uroczystej zbiórce kadry i pracowników wojska Archiwum Wojskowego w Toruniu, odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyznaczenia na stanowisko Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu oraz mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Z dniem 15 października obowiązki Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu objął i został mianowany ppłk Jakub Brzeziński.

       Objęcie obowiązków służbowych zostało poprzedzone wręczeniem aktu mianowania, którego dokonał Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego  dr hab. Sławomir  Cenckiewicz.

      Kadra oraz pracownicy Archiwum Wojskowego w Toruniu serdecznie gratulują awansu oraz życzą dalszych sukcesów.