None 14.08.2019
Obchody Święta Wojska Polskiego w Archwiwum Wojskowym w Toruniu

W dniu 14.08.2019 r.  na uroczystej zbiórce kady i pracowników wojska Archiwum Wojskowego w Toruniu z okazji Święta Wojska Polskiego, odczytano rozkaz personalny Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów starszych, na podstawie którego z dniem 15 sierpnia 2019 r. na stopień st.chor. szt. mianowany został st. chor. Tomasz Gajewski.

      Kadra oraz pracownicy Archiwum Wojskowego w Toruniu serdecznie gratulują awansu oraz życzą dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.