None 24.05.2019
Szkolenie archiwalne dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym.

       W dniach 20 – 21.05.2019 r. i 22 – 23.05.2019 r.  przedstawiciele Archiwum Wojskowego w Toruniu,  przeprowadzili szkolenie archiwalne w Jastrzębiej Górze
dla instytucji i jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym. W szkoleniu udział wzięły 144 osoby z 70 instytucji i jednostek organizacyjnych z obszaru województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

     Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktualnymi aktami prawnymi w zakresie archiwistyki wojskowej, zasadami funkcjonowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w układzie dziesiętnym oraz kompletowania i oznaczania dokumentacji znakiem sprawy, a także  procedurami dotyczącymi brakowania dokumentacji niearchiwalnej i prowadzenia ekspertyz archiwalnych. W trakcie szkolenia przedstawiono prawidłowe przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych oraz teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych do archiwum wojskowego.

        W ramach powyższego szkolenia, przedstawiciele Archiwum przeprowadzili zajęcia praktyczne, dotyczące funkcjonowania JRWA w układzie dziesiętnym, łączenia dokumentacji w sprawy oraz nadania znaku sprawy. Ponadto udzielano konsultacji 
w zakresie wyżej wymienionych tematów.