Strona główna

 

Warszawa-Rembertów, 24 października2016 r.
 

 

Warszawa-Rembertów, 24 października2016 r.


W związku z ze złym stanem magazynu mieszczącego się w Wesołej oraz wynikającym z tego zagrożeniem zagrzybienia akt, podjęta została decyzja o ewakuacji Kolekcji Akt Personalno-Odznaczeniowych do nowego magazynowca w siedzibie WBH w Rembertowie.

Równocześnie z przemieszczaniem akt prowadzona jest akcja przepakowywania dokumentów w obwoluty bezkwasowe, które zapewniają właściwe warunki długotrwałego przechowywania.


 

 

Warszawa-Rembertów, 24 października2016 r.


Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 19/MON z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 31 października 2016 r. zostanie zakończony proces reorganizacji wojskowej sieci archiwalnej.

Od 1 listopada 2016 r. archiwa wojskowe będą funkcjonowały zgodnie z niżej przedstawiona strukturą:


       

 

Warszawa-Rembertów, 16 września 2016 r.


W sobotę, 17 września, przypada rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Armia Czerwona, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami traktatu Ribbentrop-Mołotow, bez wypowiedzenia wojny zaatakowała wojska polskie walczące z Niemcami. Wódz Naczelny rozkazał, aby oddziały polskie podejmowały walkę z Sowietami tylko w przypadku natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej III Rzesza i ZSRR ostatecznie podzieliły między siebie tereny II Rzeczypospolitej i rozpoczęły okupację. Armia Czerwona wzięła do niewoli ok. 250 tysięcy oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego.

    

 

Warszawa-Rembertów, 1 września 2016 r.


Dziś przypada 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. Działania wojenne rozpoczęły się 1 września 1939 r. o godzinie 4.40 od zbombardowania Wielunia przez niemieckie lotnictwo.

Walki z Wehrmachtem trwały do 6 października 1939 r. i zginęło w nich 66 tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Cześć ich pamięci!

    


 

 

Warszawa-Rembertów, 24 sierpnia 2016 r.


W dniu 24 sierpnia br. miało miejsce oficjalne odsłonięcie logo Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz  oraz syn patrona WBH Pan Piotr Sosnkowski.

Podczas uroczystości Pani Halina Babińska wraz z synem  Kazimierzem Babińskim, przyjaciele rodziny Sosnkowskich, przekazali na ręce Dyrektora WBH Album ofiarowany przez Junackie Szkoły w  Palestynie  generałowi Sosnkowskiemu.
 

 

Warszawa-Rembertów, 17 sierpnia 2016 r.


Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir CENCKIEWICZ z dniem 16.08.2016 r. wyznaczył Pana mjr Jana WIŚNIEWSKIEGO na stanowisko Dyrektora Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 

Konferencja Komitetu Honorowego

 

W  środę 3 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa (pl. Piłsudskiego 4) odbędzie się konferencja Komitetu Honorowego ds. sprowadzenia do kraju i uroczystego pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie szczątków doczesnych płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar- Rajchmana
W trakcie konferencji zostanie zaprezentowany projekt banknotu okolicznościowego z wizerunkiem płk. Ignacego Matuszewskiego, wydanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w konferencji. Prosimy o przybycie do godz. 11.45, wstęp bez akredytacji.  

 

  

Warszawa-Rembertów, 21 lipca 2016 r.


21 lipca 2016 r. zamontowano na budynku Wojskowego Biura Historycznego nowe logo.

 

Warszawa-Rembertów, 29 czerwca 2016 r.


Konferencja szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza, z udziałem dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomira Cenckiewicza, ministra skarbu Dawida Jackiewicza i wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka została zorganizowana w celu przekazania informacji nt. powołania Komitetu Honorowego, który sprowadzi do kraju i uroczyście pochowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach szczątki płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar – Rajchmana.


 

 

Warszawa-Rembertów, 29 czerwca 2016 r.


Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr Sławomir Cenckiewicz  wyznaczył z dniem 1 lipca 2016 r.  panią Katarzynę Górny na stanowisko kierownika Centralnego Archiwum Wojskowego WBH.

 

 

 

W dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Warszawie, odbędzie się konferencja prasowa ministra Antoniego Macierewicza w sprawie powołania Komitetu Honorowego, którego celem jest sprowadzenie ze Stanów Zjednoczonych do Kraju i uroczyste pochowanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach szczątków płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana.

 

Sekretarzem Komitetu Honorowego i pomysłodawcą sprowadzenia do Kraju obu oficerów Wojska Polskiego, których wolą było spocząć w wolnej Polsce, jest Sławomir Cenckiewicz. W konferencji wezmą również: minister skarbu Dawid Jackiewicz i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

 

W tym roku przypada 75-rocznica śmierci płk. Ignacego Matuszewskiego (3 sierpnia 1946 r.), którego służbę w Wojsku Polskim, działalność polityczną i dorobek pisarski Wojskowe Biuro Historyczne pragnie przywrócić zbiorowej pamięci. 

  

Warszawa-Rembertów, 23 czerwca 2016 r.


Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz został wybrany przez Sejm RP członkiem Kolegium IPN. Z największym poparciem 266 głosów. 

 

 

 

W dniu 21 kwietnia 2016 r.  Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję Nr 127/MON o utworzeniu Wojskowego Biura Historycznego z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które staje się komórką wewnętrzną Biura oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych