Kontakt

 

 

 

 

Wojskowe Biuro Historyczne

 

ul. Pontonierów 2A

00-910 WARSZAWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor: dr hab. Sławomir Cenckiewicz - tel. 261-813-144 (sekretariat) e-mail: wbh.sekretariat@ron.mil.pl

 

Zastępca dyrektora: Arnold Józefiak - tel. 261-813-700 e-mail: a.jozefiak@ron.mil.pl

 

p.o. Kierownik CAW: Łukasz Cięgotura - tel. 261-813-245 e-mail: l.ciegotura@ron.mil.pl

 

Szef wydziału ochrony informacji niejawnych: ppłk dypl. Jacek Pradelok - tel. 261-813-259 e-mail: j.pradelok@ron.mil.pl

 

Kierownik wydziału administracyjno-personalnego: Jarosław Tryfon - tel. 261-813-865 e-mail: wbh.kadry@ron.mil.pl

 

Kancelaria tel. 261-814-637, fax 261-813-749 e-mail: wbh@ron.mil.pl

 

Pracownia Informacji Naukowej tel. 261-814-584 e-mail: wbh.informacja@ron.mil.pl

 

Pracownia Naukowa tel. 261-813-192   e-mail: wbh.pracownia@ron.mil.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jaromir Dylewski tel. 261-813-144   e-mail: iodo@ron.mil.pl

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych