Nadzór

 

W związku ze zmianą sposobu zarządzania dokumentacją w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej należy przygotować instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a w przypadku jednostek posiadających archiwa wyodrębnione również instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum.

 

 

Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych oraz
2) począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz podmiotu do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum.

 

 

Instrukcja kancelaryjna musi być dostosowana do obowiązującego w danej jednostce systemu zarządzania dokumentacją, tzn. tradycyjnego, tradycyjnego wspomaganego systemem teleinformatycznym spełniającym wymagania systemu EZD lub wyłącznie systemu EZD. Jednocześnie powinna uwzględniać specyfikę danej jednostki, jej wielkości i strukturę organizacyjną.


Przykładowa
Instrukcja kancelaryjna

 

 Jednocześnie zamieszczamy wzorcowy jednolity rzeczowy wykaz akt, w którym starano się ująć możliwie szeroki zakres spraw związanych z zarządzaniem, sprawami kadrowymi, administracją, finansami oraz działalnością operacyjną i bojowo-mobilizacyjną w jednostce, jednak z pewnością nie wyczerpuje on wszystkich zagadnień. Przygotowując jednolity rzeczowy wykaz akt należy wybrać te klasy rzeczowe, które dotyczą działalności danej jednostki organizacyjnej, a w klasach 5-9 dodać zagadnienia merytoryczne specyficzne dla tej jednostki.Wzorcowy jednolity rzeczowy wykaz akt

 

 

  

 

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Centralne Archiwum Wojskowe

Lp.

Nazwa jednostki

Miejscowość

1

Urząd Ministra Obrony Narodowej

Warszawa

2

Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

Warszawa

3

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Warszawa

4

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Warszawa

5

Narodowe Centrum Kryptologii

Legionowo

6

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Warszawa

7

Inspektorat Informatyki

Warszawa

8

Oddział Zabezpieczenia

Warszawa

9

Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa

Warszawa

10

Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego Warszawa

Warszawa

11

Jednostka Wojskowa GROM

Warszawa

12

Ordynariat Polowy

Warszawa

13

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

Warszawa

14

Prawosławny Ordynariat WP

Warszawa

15

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu

Warszawa

16

Polski Holding Sp. z o.o. w Warszawaie

Warszawa

17

Akademia Sztuki Wojennej

Warszawa

18

Akademia Marynarki Wojennej

Gdynia

19

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Dęblin

20

Akademia Wojsk Lądowych

Wrocław

21

Wojskowa Akademia Techniczna

Warszawa

22

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Warszawa

23

Centralna Biblioteka Wojskowa

Warszawa

24

Muzeum Wojska Polskiego

Warszawa

25

Muzeum Marynarki Wojennej

Gdynia

26

Muzeum Wojsk Lądowych

Bydgoszcz

27

Muzeum Sił Powietrznych

Dęblin

28

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa

29

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Warszawa

30

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Warszawa

31

Wojskowy Instytut Łączności

Zegrze

32

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Warszawa

33

Wojskowy Instytut Medyczny

Warszawa

34

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Zielonka

35

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

Wrocław

36

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Sulejówek

37

Agencja Mienia Wojskowego

Warszawa

38

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów

Poznań

39

Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Belgia

Bruksela

40

Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA

Norfolk

41

Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Belgia

Mons

42

Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, Belgia

Bruksela

43

Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu Strassburg, Francja

Strassburg

44

Polskie Kontyngenty Wojskowe

 

45

Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki

46

Archiwum Wojskowe w Gdyni

Gdynia

47

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Toruń

48

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

Oleśnica

      49 Inspektorat Uzbrojenia Warszawa
      50 Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych