Aktualności
Ustawa degradacyjna
14.03.2018
8 marca 2018 roku Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną o pozbawianiu stopni wojskowych osób, które w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu.


Ustawa pozwala na pozbawienie stopnia wojskowego osób, które w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowały armię przeciwko własnemu narodowi, używały wojska do ograniczania lub pozbawiania obywateli podstawowych praw oraz dokonywały prześladowań ze względu na pochodzenie i przekonania religijne. Ustawa przewiduje, że postanowienie w sprawie pozbawienia stopnia będzie wydawał minister obrony narodowej za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Według jej zapisów stopień wojskowy utracą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.


Jak podkreślono w projekcie ustawy, „dla budowy etosu służby wojskowej w wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest wprowadzenie rozwiązania prawnego, które posłuży do oczyszczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sferze symbolicznej. Konieczne jest przywrócenie właściwego miejsca najwyższym wartościom wywodzącym się z polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych