Aktualności
Opracowanie akt POW
13.11.2017
Kontynuując zamierzenia mające na celu umożliwienie badaczom dostępu do jak najszerszego zakresu archiwaliów przechowywanych w CAW WBH xoddajemy do dyspozycji użytkowników archiwum cyfrowe kopie nigdy nieudostępnianych historykom, materiałów archiwalnych wytworzonych przez Polską Organizację Wojskową.

Liczący 103 jednostki archiwalne zespół, zawierający jedne z najstarszych przechowywanych w CAW WBH dokumenty, obejmuje m.in.

  • rozkazy, komunikaty informacyjne, raporty, m.in. wywiadowcze i szkolne; meldunki, sprawozdania, instrukcje, regulaminy;
  • dokumentację personalną i ewidencyjną członków Polskiej Organizacji Wojskowej, obrotu bronią, finansową, dotyczącą działalności oddziałów Żandarmerii Polskiej Organizacji Wojskowej w tym sprawy dezercji i szpiegostwa;
  • materiały prasowe, propagandowe i mobilizacyjne;
  • korespondencję;
  • fotografie w tym 17 fotografii członków Polskiej Organizacji Wojskowej, 1 fotografię oddziału wojskowego i 1 fotografię ludności cywilnej Winnicy;
  • 11 map terytorium Rosji i Ukrainy w różnej skali wielkości, głównie wydania rosyjskie i austro-węgierskie.

dokument na płótniedokument na płotnie

 

 

 

 Uzupełnienie akt POW przechowywanych w CAW WBH stanowi zespół akt Komendy Naczelnej POW nr 3 w Kijowie przechowywany w archiwum rosyjskim w Moskwie.


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych